Pressmeddelande | 2008-01-09 | 07:00

Privatkundernas förtroende ökar

Vattenfall ökar sitt förtroende hos privatkunder enligt SKI:s (Svensk Kvalitets Index) årliga rapport som presenterades idag. Rapporten pekar på förbättrad nöjdhet för energibranschen i stort, men nöjdheten i branschen är fortfarande 7 enheter under snittet i samtliga branscher.

– Det är med glädje jag konstaterar att vårt omfattande arbete med våra privatkunder har givit resultat, allt fler kunder väljer också oss som elleverantör, säger Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. Detta betyder inte alls att vi sitter nöjda utan tvärtom lyssnar vi på våra kunder, utvecklar ännu bättre erbjudanden och fortsätter förbättra vår service, säger Hans von Uthmann.

Nöjdheten hos små och medelstora företag har för Vattenfalls räkning minskat med 1,8 enheter.

– Våra egna undersökningar har också pekat på detta och en nedgång är alltid bekymrande, men vi vet att kvalitetsarbete tar tid innan det ger resultat. Vår relation till större företag och till svensk basindustri är dock mycket god, vi har fortsatt utveckla vårt samarbete och tecknar flera långa avtal, säger Hans von Uthmann.

För mer information, kontakta
Anna Lihr, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon: 08-7395593

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.