Pressmeddelande | 2008-11-05 | 14:04

Rättad version: Vattenfall förvärvar andel i polskt energiföretag

Vattenfall förvärvar 18,7% av det polska energiföretaget ENEA S.A. Företaget, som är ett av fyra statsägda energiföretag, har 2,3 miljoner kunder och står för ungefär 8% av landets totala energiproduktion.

Vattenfall ska förvärva 18,7% av det polska energiföretaget ENEA S.A. för 4,5 miljarder SEK. Vattenfall är idag det största utländska energiföretaget i Polen. Förvärvet stärker Vattenfalls position på den polska energimarknaden.

ENEA S.A. har distributionsnät som täcker ungefär 20% av Polen. Under 2007 försåg de 2,3 miljoner kunder med sammanlagt 13 TWh elektricitet.

Parallellt med ambitionen att växa är Vattenfalls strategiska fokus ”making electricity clean”. ENEA S.A. har en blandad portfölj med såväl småskalig vattenkraft som planerade investeringar i utvecklingsprojekt inom vindkraft, men domineras av kolbaserad produktion.

I september i år invigde Vattenfall världens första produktionsanläggning med CCS-teknik, det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid. Anläggningen är ett viktigt första steg för att komma tillrätta med fossilkraftens utsläppsproblem. Vattenfall hoppas kunna bidra med kunskap och erfarenhet kring CCS-tekniken till ENEA S.A.

– Polen är en intressant marknad för oss och i och med det här förvärvet stärker vi vår närvaro där. Vi ser också fram emot att få bidra med vår kunskap om CCS och hur energibranschen kan minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, säger Lars G Josefsson, koncernchef för Vattenfall AB.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, pressekreterare, telefon 070-358 63 30.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.