Pressmeddelande | 2012-12-21 | 08:19

Rekordår för vattenkraften

Vattenfalls vattenkraftproduktion är på väg mot ett nytt rekord. Inte på två decennier har det producerat så mycket el från vattenkraften som under det gångna året.

Vattenkraften är en unik naturresurs som kontinuerligt och säkert producerar el till svenska hushåll och industrier. I år har läget för vattenkraften varit särskilt gynnsamt tack vare välfyllda vattenmagasin och få avbrott i produktionen.

– Att vi nu närmar oss ett 20-årigt rekord beror främst på två saker. Vi har under året haft hög tillgänglighet i våra anläggningar och vi har haft gott om vatten i våra magasin, säger Mats Brännström, produktionschef för vattenkraften på Vattenfall.

Normalt ligger Vattenfalls produktion på 33 TWh (terawattimmar). I år kommer den att nå cirka 38 TWh. Skillnaden, 5 TWh, räcker till att lysa upp hela Sverige – fem gånger om.

Senast vattenkraftproduktionen inom Vattenfall nådde de här nivåerna var 1992. Då var förutsättningarna i stort sett desamma som i år – mycket vatten och stor efterfrågan på el.

– En god efterfrågan på el i Norden är en annan viktig faktor som har påverkat produktionen. Det här har också medfört att elpriset har hållits nere, vilket har kommit våra kunder till godo, säger Mats Brännström.

Utsikterna för nästa år ser även de gynnsamma ut för vattenkraften.

– Just nu har vi mycket vatten i magasinen och det påverkar nästa års produktion positivt. Hur produktionen artar sig kommer att påverkas av snön och vårfloden och givetvis avgöras av efterfrågan, säger Mats Brännström.

Vattenfall kommer under nästa år att fortsätta att investera i vattenkraften. Det handlar om investeringar på 10 miljarder kronor fram till 2023, eller en miljard kronor per år.

– Det betyder att Vattenfalls anläggningar blir ytterligare produktionssäkrade för 40 års drift och mer miljövänligare eftersom en stor del av oljemängden försvinner i turbinerna när de renoveras och eller bytts ut, säger Mats Brännström.

Vattenfall investerar även i dammsäkerhet, som alltid har en mycket hög prioritet. Ett exempel under nästa år är Bergeforsens kraftverk i Sundsvall. Där Vattenfall kommer att investera 640 miljoner.

– För att vi ska bli ännu effektivare arbetar vi ständigt med att höja tillgängligheten i våra anläggningar. Ju färre oplanerade stopp desto säkrare och högre effekt uppnår vi, säger Mats Brännström.

För ytterligare information kontakta:
Mats Brännström, produktionschef Vattenfall Vattenkraft AB, telefonnummer: 070-695 63 29.

Peter Stedt, kommunikatör, telefonnummer: 070-597 73 38