Pressmeddelande | 2009-12-02 | 15:11

Reservkraftverken i Stenungsund och Marviken läggs ned

De oljeeldade reservkraftverken i Stenungsund och Marviken läggs ned. Vattenfall gör bedömningen att kraftverken inte är konkurrenskraftiga i framtiden. Sidoverksamheterna kommer att vara kvar och bemannas av personal från verken.

– Vi avslutar de aktiviteter som pågår på Vattenfalls reservkraftverk i Stenungsund block 1 och 2 och Marviken och lägger block 3 och 4 i Stenungsund i malpåse igen. Blocken togs ur malpåse 2003, säger Erland Christensen, chef Vattenfall Heat Nordic.

Vid anläggningen i Stenungsund bedrivs även sidoverksamheter som bland annat hamn, vattenförsörjning och oljelager. Vid anläggningen i Marviken har Vattenfall ett åtagande att driva avloppsverksamhet för fastigheter i närheten. Dessa verksamheter kommer att fortsätta. Antal anställda är 26 vid kraftverket i Stenungsund och 6 vid kraftverket i Marviken. Hur många av de anställda som kommer att bemanna sidoverksamheterna ses över och blir klart i januari.

Behovet av anläggningar för reservkraft minskar nu i takt med att förnybar elproduktion byggs ut i landet. Varken Stenungsund eller Marviken kom med i Svenska Kraftnäts upphandling av effektreserven i årets upphandling 2009/2010. Marviken kom inte heller med i föregående års upphandling.

Svenska Kraftnät har enligt lag ansvar för att en effektreserv om högst 2000 MW finns tillgänglig. Elanvändningen i Norden har under det senaste året fallit med ungefär 30 TWh i volym till följd av den ekonomiska nedgången. Samtidigt tillkommer betydande ny elproduktionskapacitet i Norden. Framför allt handlar det om förnybar elproduktion, men även om finsk kärnkraft.

– Vattenfall gör bedömningen att våra fossileldade kraftverk, med den starka nordiska kraftbalans vi får, inte kommer att komma med i Svenska Kraftnäts effektreserv i framtiden. Därför fattar vi beslutet att avveckla vår elproduktion i Stenungsund och Marviken, fortsätter Erland Christensen.

De oljeeldade kondenskraftverken i Stenungsund med fyra block och ett block i Marviken togs i drift perioden 1960-1969 respektive 1974.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden, 070- 559 54 84

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.