Pressmeddelande | 2010-08-30 | 15:00

Revisionsstart för Forsmark 2 och uppgång för Forsmark 1

Revisionen vid Forsmark 2 påbörjades i fredags. Cirka 1000 personer deltar i arbetet som beräknas att pågå i 15 dygn.

Revisionen vid Forsmark 2 är i år en normalstor revision. Det största arbetet som ska utföras är byte av bränsle i reaktortanken. En femtedel av bränslepatronerna kommer att ersättas och resten flyttas om till andra positioner. Urladdningen av bränsle påbörjas i dag.

Revisionsstarten för Forsmark 2 sammanföll med revisionsavslut för Forsmark 1. På Forsmark 1 har bland annat reaktorns interndelar bytts ut, det vill säga fuktavskiljare samt moderatortanklock med ångseparatorer. Revisionen på Forsmark 1 avslutades i fredags efter ett dygns förlängning. Förseningen berodde på att vissa arbeten runt reaktorn tog längre tid än beräknat.

Forsmark 1 fasade till det svenska kraftnätet under lördagen. Full effekt är beräknad till den 2 september.