Pressmeddelande | 2007-09-18 | 16:45

Ringhals 3 åter i full drift

Efter ett framgångsrikt utbyte av generatorn är Ringhals 3 åter i full drift.

Den ursprungliga tidplanen pekade på att reparationen skulle ta till mitten av oktober, men gott samarbete mellan generatorleverantören och Ringhals egen personal har möjliggjort att stopptiden har kunnat kortas ner avsevärt.

Den ena av de två generatorerna på Ringhals 3 drabbades av en kortslutning den 20 augusti. Sedan dess har blocket producerat med halv effekt.

Med båda generatorerna i drift producerar Ringhals 3 tillräckligt för att förse två städer som Göteborg och Malmö med all el.

Fakta om Ringhals generatorer
Ringhals fyra reaktorblock är samtliga försedda med två generatorer, vardera på drygt 500 megawatt. En generator består av en stillastående del och en roterande del - en stator respektive rotor. Generatorn är cirka tio meter lång och drygt två meter hög. Materialet är stål och koppar och den väger cirka 400 ton, vilket är lika mycket som 350 personbilar.


För vidare information, kontakta: blockchef Ingemar Engkvist eller tf kommunikationschef Gösta Larsen
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka