Pressmeddelande | 2007-01-30 | 14:00

Ringhals 3 stoppar för att justera instrument

Under det kontroll- och provprogram som pågår på Ringhals 3 efter effekthöjningen i måndags har man kunnat konstatera att några mätvärden avviker från de förväntade.

Ringhals 3 kommer därför att stoppas under tisdagskvällen för att kontrollera och eventuellt justera/kalibrera de aktuella mätinstrumenten. Detta kan inte göras under drift.

Det är något osäkert hur lång tid arbetet kommer att ta men driftledningen räknar med minst några dygn.

För vidare information, kontakta:
Lennart Skärström ställföreträdande produktionschef vid Ringhals 3

T: 0340-66 70 00 Ringhals AB 430 22 Väröbacka.

Källa: Ringhals Ringhals informationsenhet, telefon: 0340-66 70 00 Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.