Pressmeddelande | 2007-08-29 | 16:20

Ringhals kan återstarta generator

En av de båda generatorerna på Ringhals 3 återstartas nästa vecka. Felet på den som drabbades av kortslutning förra veckan har hittats. Den som stängdes av för inspektion kan därigenom åter tas i drift.

Experterna som undersöker den generator som drabbades av en kortslutning har kommit fram till att haveriet med all sannolikhet beror på ett främmande föremål som hittats i generatorn. Föremålet har antingen kommit dit i samband med tillverkningen eller vid leverantörens slutmonteringsarbete på Ringhals.

– Det är helt oacceptabelt att tillverknings- och leveranskontrollen hos leverantören inte har fungerat, säger Ringhals vd Bertil Dihné. Det positiva är att vi kan utesluta ett mer komplicerat och svårfunnet konstruktionsfel. Därmed kan vi komma igång med Ringhals 3, i alla fall på halv effekt, redan under nästa vecka.

Utbytet av den havererade generatorn mot en reservgenerator beräknas, som tidigare meddelats, vara klart i mitten av oktober.

För vidare information, kontakta:
Vd Bertil Dihné
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka

Lämnat av:
Ringhals informationsenhet, telefon: 0340-66 70 00
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.