Pressmeddelande | 2013-03-27 | 18:30

Så ska Sverige få fler elfordon – ny rapport

En nationell samordnare behövs för att påskynda en bred introduktion av elfordon i Sverige. Det anser Vattenfall, som tillsammans med ett 80-tal företag och organisationer på onsdagen lämnade över en ny handlingsplan till näringsminister Annie Lööf.

Roadmap Sweden består av ett 80-tal organisationer och företag som vill främja utvecklingen av elfordon i Sverige. Med Vattenfall och Volvo Cars som initiativtagare lämnades på onsdagen en ny handlingsplan över till näringsminister Annie Lööf på Vattenfalls huvudkontor i Solna.

– Om inget görs för att undanröja marknadshinder och stimulera efterfrågan kommer Sverige att hamna på efterkälken jämfört med andra länder. Vi rekommenderar att en nationell samordnare bör verka för att skapa bra förutsättningar för en bred introduktion för elfordon, sade Annika Ramsköld, ansvarig för affärsutveckling på Vattenfall och ordförande för styrgruppen i Roadmap Sweden. 

Regeringen har som mål att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2050 med delmålet att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030. Men det saknas en tydlig strategi anser Roadmap Sweden. Förutom förslaget om en nationell samordnare innehåller handlingsplanen flera konkreta åtgärder för att påskynda utvecklingen i rätt riktning. 

– Vi vill också se en kraftsamling för att skapa fokuserade sektorsövergripande demonstrationsmiljöer och att kundefterfrågan stimuleras genom konkreta satsningar och kostnadseffektiva åtgärder, sade Annika Ramsköld. 

Marknaden för elfordon är långt ifrån självklar och i stor utsträckning beroende av omvärldsfaktorer som är svåra eller omöjliga att påverka av enskilda aktörer på den svenska marknaden. 

Näringsminister Annie Lööf välkomnade initiativet när hon tog emot den nya handlingsplanen på onsdagen.  

– Att vi lyckas ställa om transportsystemet är avgörande för framtiden. Men det är inte bara en uppgift för staten. Alla måste medverka och agera utifrån sina förutsättningar för att omställningen ska komma till stånd på ett bra sätt. Därför välkomnar jag detta initiativ från industrin, sade Annie Lööf. 

Elfordon – ett område med stor tillväxtpotential 

– En av slutsatserna som vi har kommit fram till är att Sverige skulle kunna ha nästan en miljon elfordon – laddhybrider, elbilar och eldrivna lätta lastbilar – på vägarna år 2030. I vår analys är det inledningsvis transportbilar som har potential att växa snabbast, avslutar Annika Ramsköld. 

Vattenfall och Volvo Cars är initiativtagare till Roadmap Sweden. ABB, Autoliv, AB Volvo, PostNord, Bosch och Siemens finns bland sponsorerna. VINNOVA och Blue Institute bidrar till projektet

För mer information kontakta:
Markus Fischer, pressekreterare, 0703779644

Läs Roadmap-rapporten (PDF 4 MB)

Ladda ner högupplösta bilder (ZIP 9 MB)
Fotograf Håkan Moberg