Pressmeddelande | 2007-02-07 | 09:08

Scania-Bilar i Stockholm väljer fjärrvärme från Vattenfall

Scania har tecknat avtal med Vattenfall om leverans av fjärrvärme till den nya servicehallen för lastbilar som byggs i Jordbro industriområde. Fjärrvärmen kommer att försörja hallen med värme och varmvatten.

– Vi var först inne på fjärrvärme men när grannen hade borrat för bergvärme började vi fundera, säger Kjell Jansson, Regiondirektör Scania-Bilar Stockholm. Vi lät två oberoende konsulter jämföra fjärrvärme med bergvärmealternativen. Med Scanias krav på lönsamhet var fjärrvärme det konkurrenskraftigaste alternativet.

– För oss är det positivt att en så krävande kund som Scania-Bilar väljer fjärrvärme, säger Jörgen Engström, anläggningschef Vattenfall Värme Drefviken. Vi hoppas naturligtvis att fler kunder i området kommer att intressera sig för fjärrvärme nu.

Jordbro industriområde är ett expansivt område med många nyetableringar. Leveransen till Scania-Bilar omfattar cirka 0,6 GWh per år vilket motsvarar cirka 30 villors årsförbrukning.

För vidare information, kontakta:
Jörgen Engström, Anläggningschef Vattenfall Värme Drefviken, 070-531 74 28.
Kjell Hansson, Regiondirektör Scania-Bilar Stockholm, 08-553 808 05.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.