Pressmeddelande | 2007-08-04 | 07:50

Snart syns vindkraftverken på Lillgrund

Nu har det de första vindkraftverken till Sveriges största vindkraftpark på Lillgrund i Öresund installerats. Vindkraftparken kommer att stå färdig i slutet av 2007.

Nu går Vattenfall in på upploppet i bygget av Lillgrund vindkraftpark, Sveriges största vindkraftpark och den tredje största i världen. Inom några få månader kommer Lillgrund vindkraftpark att kunna producera ca 0,33 TWh förnybar el på årsbasis, vilket motsvarar behovet av hushållsel till drygt 60 000 hem.

Lillgrund vindkraftpark fick nyligen grönt ljus till fortsatt bygge. Kammarrätten avslog befintliga överklaganden och beslutade tillåta ändringen av totalhöjden från 105 till 115 meter. Nu ska vindkraftverken monteras.

– Lillgrund vindkraftpark är symbolen för att Vattenfalls satsning på vindkraft har startat och kommer att följas av många fler vindkraftprojekt. Vi är glada över att kunna slutföra bygget som planerat med den ökade höjden. Vindkraften kommer att stå för den största delen av Vattenfalls utökade satsning på förnybar energi och är ett av huvudspåren i vårt klimatarbete. Tio meters höjdskillnad innebär en ökning av elproduktionen med lika många procent som meter, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

Vattenfall tar en ledande roll i ökningen av förnybar energi i Sverige. Vattenfalls mål är en ökning med 10 TWh varav 7-8 TWh vindkraft till år 2016. Detta betyder investeringar på ca 40 miljarder.

Siemens Danmark ansvarar för leveransen av de 48 vindkraftverken till Lillgrund. De slutmonteras och skeppas ut från Nyborg i Danmark. Tillståndsprocessen för Lillgrund vindkraftpark i Öresund startade 1997. Byggarbetet inleddes våren 2006.

För mer information:
Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft, telefon 070-554 02 77
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vattenfall Vindkraft, telefon 070-539 70 77

För bilder, ring Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.