Pressmeddelande | 2013-05-03 | 09:00

Stabilt resultat trots utmanande marknadsförhållanden

Vattenfall redovisar ett stabilt underliggande rörelseresultat för det första kvartalet 2013 trots utmanande marknadsförhållanden. En högre elproduktion och bättre tillgänglighet för kärnkraften har bidragit till resultatet. Arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter.

  • Nettoomsättningen ökade med 1,4% till 49 659 MSEK (48 994).
  • Det underliggande rörelseresultatet var stabilt och uppgick till 11 625 MSEK (11 629).
  • Periodens resultat (efter skatt) uppgick till 6 195 MSEK. I periodens resultat för första kvartalet 2012 ingår en realisationsvinst på cirka 8,1 miljarder SEK från försäljningen av Vattenfalls eldistributions- och värmeverksamhet i Finland.
  • Elproduktionen ökade med 7,9% till 52,2 TWh (48,4).
  • Kärnkraftverken Forsmark och Ringhals uppnådde en sammanlagd tillgänglighet på hela 97,1% och producerade totalt 14,5 TWh.

Koncernchefens kommentar

- Marknadsförhållandena har under årets första kvartal varit utmanande, men tack vare goda insatser från våra anställda och en god produktionsmix kan Vattenfall redovisa ett underliggande rörelseresultat i nivå med första kvartalet 2012. Högre elproduktionsvolymer samt högre gas- och värmeförsäljning har kompenserat lägre erhållna elpriser och högre bränslekostnader. Marknadsutsikterna är fortsatt svaga och vi fortsätter därför att effektivisera verksamheten och reducera våra kostnader. Under det gångna kvartalet meddelade vi att cirka 2 500 anställda kan komma att lämna Vattenfall när företaget ska sänka kostnaderna med 3 miljarder SEK 2013 och ytterligare 1,5 miljarder SEK 2014, säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Hela rapporten finns att läsa på: www.vattenfall.se/sv/finansiell-information.htm
 

För mer information, kontakta
Ivo Banek, kommunikationsdirektör, telefon 08-739 50 10
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14

Lämnat av Vattenfall pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet