Pressmeddelande | 2010-10-28 | 09:00

Starkt tredje kvartal för Vattenfall

Ökat rörelseresultat och högre elproduktionsvolymer.

Vattenfall presenterar idag koncernens delårsrapport för de första nio månaderna 2010.

  • Nettoomsättningen minskade för det tredje kvartalet med 16,9% till 37 665 MSEK (45 346) men ökade för niomånadersperioden med 12,9% till 158 035 MSEK (140 002)
  • Rörelseresultatet ökade för det tredje kvartalet med 65,4% till 5 829 MSEK (3 524) och för niomånadersperioden med 11,9% till 24 907 MSEK (22 265).
  • Periodens resultat efter skatt ökade för det tredje kvartalet med 181,2% till 1 749 MSEK (622) men minskade för niomånadersperioden med 5,4% till 10 721 MSEK (11 338).

Detta kvartal är det första kvartalet där motsvarande kvartal 2009 inkluderar Nuon.

Rörelseresultatet förbättrades med 2 305 MSEK. Förbättringen förklaras främst av lägre bränsle-, drift- och underhållskostnader, lägre avskrivningar samt lägre försäljnings- och administrationskostnader.

Lägre erhållna elpriser påverkade koncernens rörelseresultat negativt med cirka 1,6 miljarder SEK. Högre erhållna priser inom den nordiska verksamheten motverkades av lägre erhållna priser i kontinentaleuropa. En stor del av Vattenfalls produktion är prissäkrad via tidigare ingångna avtal på terminsmarknaden.
Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 0,4 miljarder SEK.

Vattenfalls elproduktion ökade med 1,3 TWh till 36,8 TWh (35,5) i huvudsak hänförligt till högre kärnkraftproduktion i Sverige.

Periodens resultat (efter skatt) ökade med 181,2% till 1 749 MSEK (622).

Avkastningen på eget kapital uppgick till 9,3% och avkastningen på nettotillgångar uppgick till 9,2% (rullande 12-månaders värden). Vattenfalls långsiktiga krav för avkastning på eget kapital ligger på 15%, räknat över en konjunkturcykel (5–7 år). Målet för avkastning på nettotillgångar är 11%.

- Vi lanserade under kvartalet vår nya strategiska inriktning och tar nu nästa steg i företagets utveckling. Målet är att stärka balansräkningen, öka vinsten och värdet samt förbereda Vattenfall inför ytterligare tillväxt i framtiden. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol redovisar Vattenfall en stark resultatförbättring för det tredje kvartalet, säger Vattenfalls VD och koncernchef Øystein Løseth.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Den fullständiga rapporten finns på svenska på www.vattenfall.se.

Telefonkonferens för analytiker och investerare

Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister – kl 10.00 kommer koncernchefen Øystein Løseth och tillförordnade finansdirektören Jonas Florinus att presentera resultatet vid en telefonkonferens och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska. Telefonkonferensen kan följas via audiocast.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före kl. 10.00.

+44 (0) 203 059 58 62 (Storbritannien)
+46 (0) 85 051 0031 (Sverige)
+33 (0) 170 918 706 (Frankrike)
+49 (0) 69 2 22 22 05 93 (Tyskland)
0800 949 45 17 (Nederländerna, avgiftsfritt)

Deltagare från övriga länder ombeds använda det svenska numret.

Presentationsbilder: Presentationsbilder kan laddas ned från www.vattenfall.com

Audiocast: För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken “audiocast” som kommer att visas på www.vattenfall.com. Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen.

Presskonferens

Vattenfalls VD och koncernchef Øystein Løseth kommer tillsammans med tillförordnade finansdirektören Jonas Florinus att presentera resultatet för journalister vid en presskonferens som inleds kl. 11.30 på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Presskonferensen hålls på engelska.

Delta i presskonferensen via telefon

Journalister som inte kan närvara i Stockholm, kan ringa till presskonferensen och delta via telefon på samma telefonnummer som ovan. Ring några minuter före kl. 11.30 för att få instruktioner om hur man ställer frågor under konferensen.

Presentationsbilder: Presentationsbilder kan laddas ned från www.vattenfall.com 

Lyssna i efterhand: En inspelning av presskonferensen kommer att finnas tillgänglig som podcast ungefär en timme efter att den avslutats på www.vattenfall.com 

För mer information, kontakta

Ivo Banek, presschef, mobil +49 171 866 21 54
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08 739 65 14,
mobil 070 539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 56 kB)