Pressmeddelande | 2009-12-09 | 13:47

Stöd från Bryssel för CCS-utveckling

Vattenfalls planerade CCS-demonstrationskraftverk (CCS: Carbon Capture and Storage) i Jänschwalde i Brandenburg får upp till 180 miljoner euro i stöd av EU-kommissionen.

Pengarna kommer från EEPR-programmet (European Energy Programme for Recovery), det europeiska stödprogrammet för energi, som antogs i juni 2009. Totalt sex innovativa CCS-projekt får stöd från det här programmet. EU:s energikommissionär Andris Piebalgs har idag tillkännagett beslutet i Bryssel, efter att medlemsstaterna och Europaparlamentet tidigare har involverats i beslutsfattandet.

– Vi gläder oss över den här tydliga signalen från EU. Den visar att vi är på rätt väg, säger Tuomo Hatakka, chef för Vattenfall Central Europe.

Bjarne Korshøj, Vattenfalls CCS Manager, säger:

– Vi välkomnar detta viktiga stöd för vår demonstrationsanläggning vid Jänschwalde och på andra platser i Europa. För att kunna fortsätta utveckla CCS är stöd helt avgörande. Vi behöver ett flertal framgångsrika demonstrationsanläggningar för CCS i Europa om vi ska kunna göra CCS kommersiellt tillgängligt 2020 för storskalig implementering under kommande decennier. CCS är en nödvändig teknik inte bara för Vattenfall utan för att hela samhället ska kunna åstadkomma markanta CO2-minskningar.

Dagens beslut stödjer ett demonstrationskraftverk i Jänschwalde i Brandenburg, Tyskland. Detta CCS-kraftverk är planerat att kopplas in på nätet år 2015. Den sammanlagda investeringskostnaden beräknas av Vattenfall till ungefär 1,5 miljarder euro. Med hjälp av två olika CCS-tekniker kommer demonstrationsanläggningen att ge en elektrisk effekt på cirka 385 MW (megawatt). Vid en CO2-avskiljningsgrad klart över 90 procent kan vi därmed årligen hindra upp till 2,7 miljoner ton av denna växthusgas från att nå atmosfären.

Vattenfalls ingenjörer har arbetat med utveckling och pilottester av CCS-tekniken sedan år 2000. Viktiga aktiviteter för CCS inom Vattenfall är vår pilotanläggning för oxyfuel i Schwarze Pumpe, byggandet av en pilot för pre-combustion i Buggenum, Nederländerna och planerna för storskalig CO2-avskiljning på Nuon Magnum i Nederländerna. På Nordjyllandsvaerket i Danmark planerar vi att implementera CCS efter 2020 när tekniken är kommersiellt gångbar. Vattenfall har redan investerat och fått finansiering på över 200 million euro för utveckling av CCS-teknik.

För vidare information, kontakta:
Maria Parent, Media Relations Mananger, telefon 08-739 65 50
Bjarne Korshøj Vice President, Head of CCS Group Function Strategies, telefon +45 88 27 51 53

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner