Pressmeddelande | 2008-03-19 | 08:30

Stora Enso och Vattenfall i långsiktigt avtal

Vattenfall och Stora Enso har tecknat ett avtal om elleveranser till och med 2019. Affären är en av de största som har gjorts i Sverige och omfattar cirka 13 TWh.

Utöver elleveranser innehåller affären ett utökat samarbete om balansansvar, vilket innebär att Vattenfall hanterar skillnaden mellan Stora Ensos bedömda och verkliga elanvändning. De båda företagen utvärderar även ett samarbete om energieffektivisering.

– Stora Enso har ett väl fungerande samarbete med Vattenfall som vi nu förlänger och breddar. Situationen med de höga elpriserna är fortsatt tung för den elintensiva industrin. I rådande situation är ett långsiktigt avtal extra viktigt för oss. Detta avtal bidrar till att lägga en stabil grund för vår verksamhet under det kommande decenniet, säger Christer Ågren, VD, Stora Enso Sverige.

– Vattenfall vill bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för basindustrin och säkerställa dess fortsatta investeringar i Norden. Avtalet med Stora Enso är ett uttryck för denna strävan, säger Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall och chef Vattenfall Norden. Samtidigt är avtal av den här typen nödvändiga för att möjliggöra Vattenfalls investeringar i elproduktion.

För vidare information, kontakta:
Christer Ågren, VD, Stora Enso Sverige, telefon 070-387 68 68
Mikael Hannus, energidirektör Stora Enso, telefon 070-377 57 02
Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden, telefon 08-739 50 74
Erik von Hofsten, chef Mediarelationer Vattenfall Norden, telefon 070-559 54 84


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner