Pressmeddelande | 2009-09-17 | 08:00

Stora Enso och Vattenfall i nytt långsiktigt avtal

Vattenfall och Stora Enso har tecknat ett nytt långsiktigt avtal om elleveranser för perioden 2013-2022. Affären omfattar cirka 6 TWh. Utöver elleverans omfattar avtalet en förlängning av samarbetet om balansansvar, vilket innebär att Vattenfall hanterar skillnaden mellan Stora Ensos bedömda och verkliga elanvändning.

– Stora Enso har ett väl fungerande samarbete med Vattenfall som vi nu utökar. Avtalet är en del i den långsiktiga elanskaffningen för vår svenska verksamhet, säger Mikael Hannus, energidiektör Stora Enso.

– Vattenfall vill bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för den elintensiva industrin och säkerställa dess fortsatta investeringar i Norden. Det nya avtalet med Stora Enso är ett uttryck för denna strävan, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. Samarbeten av den här typen är också mycket viktiga för Vattenfalls fortsatta investeringar i elproduktion.

För vidare information, kontakta:

Mikael Hannus, energidirektör Stora Enso, 070-377 57 02
Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden, telefon 08-739 71 60
Anna Lejestrand, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon 070-619 61 75


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner