Pressmeddelande | 2008-01-19 | 19:17

Störningar i det västsvenska elnätet

Aktuellt läge 19 januari kl 18.00.

Stormen som drabbade Västra Götaland med full kraft på lördagsmorgonen nådde sin kulmen på förmiddagen. Som mest var drygt 8 000 av Vattenfalls kunder utan el. Vid 18-tiden hade den siffran sjunkit till 250 kunder.

Felen orsakades av träd som fallit på ledningar. Arbetet med att lokalisera och reparera felen påbörjades tidigt på morgonen, och kl 14.00 hade arbetet kommit så långt att felavhjälpning pågick vid samtliga återstående berörda ledningar.

Arbetena beräknas pågå ytterligare ett par timmar och då skall alla kunder ha fått tillbaka strömmen. Under morgondagen kommer helikopterflygningar att förekomma för att hitta så kallade "farliga träd", träd som påverkats av blåsten men inte fallit helt och orsakat fel. Detta för att åtgärda dessa potentiella störningsorsaker innan de drabbar kunderna.

Aktuell störningsinformation får våra kunder på telefonnummer 020-82 58 58, via SMS-meddelande och på vår hemsida.

För vidare information kontakta informationstjänsten, tel 0520 - 88742

Aktuella strömavbrott