Pressmeddelande | 2009-12-29 | 20:00

Störningar i elnätet kl. 20.00

Aktuellt läge i Bohuslän, Dalsland, södra Värmland 2009-12-29 klockan 20.00.

Arbetet med att få tillbaka strömmen för dem som drabbats av strömavbrott efter julhelgens blötsnö över Dalslandsområdet har fortsatt med oförminskad styrka under hela tisdagen. Många snötyngda träd har brustit och fallit över ledningar på nya ställen i utsatta områden, och antalet strömlösa kunder har därför pendlat upp och ner runt 500-strecket.

Klockan 19.00 var antalet strömlösa nere i 193. De största resurserna har satsats på de ledningssträckor som varit ur funktion längst tid, framför allt i området runt Upperud i norra delen av Melleruds kommun.

Reparationsarbetet kommer att fortgå till långt fram på kvällen, de allra flesta beräknas då ha fått tillbaka strömmen, men med hårt snöbelastade träd finns alltid risken för nya strömavbrott.

Arbetet med flygbesiktning och att ta bort snötyngda träd för att förebygga nya avbrott fortsätter de närmsta dagarna.

Under nyårshelgen och fram till måndag kommer 20 montörer och 4 bandvagnar att ha kontinuerlig beredskap för att direkt kunna åtgärda eventuella nya fel.

Vi uppmanar alla kunder som inte har fått tillbaka strömmen klockan 19 idag att kontakta vår felanmälan, telefon 020-82 58 58.

Aktuell störningsinformation får våra kunder på telefonnummer
020 - 82 58 58, via SMS-meddelande och på vår hemsida www.vattenfall.se:

Aktuella strömavbrott

Elvärme
Stäng av elelementen. Om alla har sina elelement på när elen kommer tillbaka kan hela elnätet bli överbelastat. Då kan elektriciteten försvinna igen.

Kylskåp
Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt.

Frysskåp
Håll dörren stängd. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Vid längre elavbrott bör färdiglagad mat ätas upp så snart som möjligt. Kött och fisk bör tillagas för omedelbar konsumtion (om möjlighet finns att laga mat utan el). Bröd och grönsaker håller ytterligare ett par dagar.

Vatten
Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir riktigt långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna eftersom pumparna drivs med el.

Avbrott under pågående bakning
Bröd som inte är utbakat förvaras svalt. Detsamma gäller utbakat bröd utan fyllning. Knåda degen en gång till och låt den jäsa igen. Utbakat bröd förvaras så svalt som möjligt. Småkakor förvaras svalt.

Avbrott under maskindiskning
Stäng av maskinen och vattenkranen.

Avbrott under tvättning
Stäng av maskinen och vattenkranen. Tvätt som inte är ömtålig kan ligga kvar i maskinen. Ömtålig tvätt plockas ur. Luckan öppnas med hjälp av"nödöppningen", se bruksanvisningen.

Motorvärmare/övrig eldriven utrustning
Ha inte på motor- eller kupévärmare. Stäng av TV, video, musikanläggning
med mera, för att underlätta återinkoppling av elen.

Undvik hissar
Använd inte hiss på allmän plats eller i hyreshus vid risk för elavbrott.