Pressmeddelande | 2008-12-13 | 12:34

Störningar i elnätet

Aktuellt läge 2008-12-13 kl 12.00.

Fortsatt kraftigt snöfall förorsakar strömavbrott i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Speciellt områdena Örnsköldsvik - Nordmaling, Vännäs - Bjurholm - Vindeln samt Älvsbyn i Norrbotten har drabbats. För närvarande är cirka 8 000 kunder berörda.

Vattenfall har sedan igår haft störningar i eldistributionen på grund av kraftigt snöfall - blötsnö. Snön har fastnat på träd som böjs över/fallit på ledningarna och orsakat avbrott. I vissa områden har det skett en kraftig isbildning på ledningarna.

Det kraftigt snöfallet medförde att vi avbröt vissa reparationsinsatser under natten för att inte utsätta personalen i fält för för stora risker. Vi har sedan i morse satt in all personal tillgänglig i området för fellokalisering och felavhjälpning. Under dagen/kvällen kommer även personal från andra delar av Norrland att sättas in. Det kraftiga snöfallet i kombination med temperaturer kring 0 grader C försenar felsökning, bla kan vi inte använda helikopter på grund av stor risk för nedisning av rotorbladen.

Det går just nu inte att lämna besked om när kunderna kan beräknas få strömmen tillbaka, vår förhoppning är att det stora flertalet skall få tillbaka strömmen under eftermiddagen/kvällen. För närvarande snöar det kraftigt i hela området, men i Västernorrland har snöandet avtagit något. 

Aktuell störningsinformation får våra kunder på telefonnummer 020 - 82 58 58, via SMS-meddelande och på vår hemsida www.vattenfall.se.

För vidare information kontakta:
Roger Lindmark, Vattenfall Eldistribution, 070-695 59 42

Här följer råd om konkreta åtgärder när strömmen har gått

Elvärme
Stäng av elelementen. Om alla har sina elelement på när elen kommer tillbaka kan hela elnätet bli överbelastat. Då kan elektriciteten försvinna igen.

Kylskåp
Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt.

Frysskåp
Håll dörren stängd. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Vid längre elavbrott bör färdiglagad mat ätas upp så snart som möjligt. Kött och fisk bör tillagas för omedelbar konsumtion (om möjlighet finns att laga mat utan el). Bröd och grönsaker håller ytterligare ett par dagar.

Vatten
Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir riktigt långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna eftersom pumparna drivs med el.

Avbrott under pågående bakning
Bröd som inte är utbakat förvaras svalt. Detsamma gäller utbakat bröd utan fyllning. Knåda degen en gång till och låt den jäsa igen. Utbakat bröd förvaras så svalt som möjligt. Småkakor förvaras svalt.

Avbrott under maskindiskning
Stäng av maskinen och vattenkranen.

Avbrott under tvättning
Stäng av maskinen och vattenkranen. Tvätt som inte är ömtålig kan ligga kvar i maskinen. Ömtålig tvätt plockas ur. Luckan öppnas med hjälp av "nödöppningen", se bruksanvisningen.

Motorvärmare/övrig eldriven utrustning
Ha inte på motor- eller kupévärmare. Stäng av tv, video, musikanläggning med mera, för att underlätta återinkoppling av elen.

Undvik hissar
Använd inte hiss på allmän plats eller i hyreshus vid risk för elavbrott.