Pressmeddelande | 2010-01-18 | 10:01

Stort intresse för elbilar

Svenska företag och organisationer har hög beredskap för att skaffa eldrivna bilar. I alla fall om man ska tro på de första preliminära resultaten från den behovsmätning som just nu genomförs av Vattenfall och Stockholms stad. Under två månader har drygt 100 kommuner och företag tillsammans uttryckt ett behov av drygt 12 000 eldrivna fordon för den närmast följande fyraårsperiod. Fler intressenter välkomnas till initiativet.

De som deltagit i mätningen har besvarat frågor om vilka typer av elbilar och laddhybrider de behöver samt uppskattat hur många elfordon de skulle kunna skaffa under perioden 2011–2014. Svaren är icke bindande. Bland dem som tidigt visat intresse finns Riksbyggen, ISS, Folksam, Hertz, Uppsala och Malmö.

Mätningen ingår i en förstudie inför en gemensam upphandling av såväl helt elektriska fordon som laddhybrider, som Vattenfall och Stockholms Stad nyligen satt igång. Parallellt förs intensiva diskussioner med fordonsindustrin om hur de kan möta denna efterfrågan. Utifrån de krav som deltagande kommuner och företag ställer är initiativet helt öppet för olika leverantörer.

Bilindustrin är på gång och efterfrågan på nyutvecklade elbilar är stor runt om i världen. Ju fler som visar intresse för elbilar desto större skäl för en billeverantör att välja Sverige för lansering av kommande elbilar. För det är just bristen på eldrivna bilar i Sverige som är problemet och också skälet till att Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ. 

– Vattenfall vill underlätta för elbilar i Sverige. Eldrift är energieffektivt, ger inga lokala utsläpp och driftskostnaderna är låga. Genom att agera tillsammans med kommuner och andra företag vill vi uppmärksamma fordonsindustrin på att Sverige är en intressant marknad, så att vi får tillgång till moderna elbilar så tidigt som möjligt. Infrastrukturen finns redan på plats och många har redan idag möjlighet att ladda elbilarna via eluttag hemma eller vid arbetsplatsen. En övergång till eldrivna fordon är avgörande för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser, säger Erik Wijnbladh, projektledare på Vattenfall. 

– För Stockholms stads del är detta en del i vårt arbete med att underlätta för elbilen i Stockholm. Det är också ett sätt att förvalta och vidareutveckla vårt framgångsrika koncept med gemensamma upphandlingar av miljöfordon. Kanske är det inte realistiskt att tro att vi ska få tusentals elbilar till Sverige inom kort, men säkerligen ökar vårt gemensamma initiativ oddsen att få hit dem snabbare och till bättre villkor och pris, säger Eva Sunnerstedt, projektledare Miljöbilar i Stockholm.

Förstudien pågår fortfarande, organisationer uppmanas gå in på http://www.elbilsupphandling.nu och beskriva sitt elbilsbehov.

Vattenfall har sedan många år omfattande erfarenheter av elfordon och arbetar även idag aktivt inom området. Vattenfall har nära samarbeten med bilindustrin, medverkar internationellt till att ta fram standarder för laddning, utvecklar teknik för laddning och utvärderar kunders behov i demonstrationsprojekt med rena elbilar i Tyskland och med laddhybrider i Sverige.

Stockholms stad har omfattande erfarenheter av gemensamma upphandlingar av elfordon, etanolbilar, miljöbilar och etanoltransportbilar. Förra elbilsupphandlingen resulterade i 25-50 procent rabatt på inköpspriset. Dessutom påskyndades utbyggnaden av laddplatser m.m.

Stockholm stad och Vattenfall är likvärdiga partners i elbilsupphandlingen.

För vidare information, kontakta:
Caroline Rylander, pressekreterare Vattenfall, telefon 08-669 89 21, mobil 0730-79 99 54.
Eva Sunnerstedt, projektledare Miljöbilar i Stockholm, 08-508 28 915

Se även http://www.elbilsupphandling.nu

Pressrelease som pdf

Ladda ner