Pressmeddelande | 2007-11-27 | 09:00

Tekniska Verken i Linköping köper värmerörelse i Åtvidaberg av Vattenfall och Åtvidabergs kommun

Vattenfall och Åtvidabergs kommun säljer det gemensamt ägda fjärrvärmebolaget Åtvidabergs Fjärrvärme till Tekniska Verken i Linköping.

Avtalet undertecknades i förra veckan och igår måndag har Tekniska Verkens styrelse gett sitt godkännande till affären. Affären är villkorad av beslut i Åtvidabergs respektive Linköpings kommunfullmäktige. Dessa beslut kommer att tas under december månad och ägandet övergår därefter till Tekniska Verken.

– Detta är en bra investering för Tekniska Verken. Tack vare samordning av fjärrvärmeverksamheten i regionen kan vi hålla fortsatt låga priser i både Linköping och Åtvidaberg, säger Ingvar Carlsson, vice vd Tekniska Verken.

Försäljningen följer Vattenfall Värme Nordens strategiska inriktning, säger Jan Ridfeldt, chef för Affärsutveckling vid Vattenfall Värme Norden.

– För den verksamhet som inte tillhör vår kärnaffär söker vi lämpliga nya ägare. Det gäller till exempel värmeproduktion för industrin och ett antal fjärrvärmeanläggningar runt om i landet. Tekniska Verken uppfyller såväl våra som kommunens kriterier om en långsiktig ägare som kan fortsätta att utveckla verksamheten till gagn för såväl kunder som samhälle och miljö, säger han.

– Åtvidabergs kommun ser mycket positivt på genomförandet av denna affär tillsammans med Vattenfall. Vi uppfattar Tekniska Verken som en seriös aktör i vår region. Detta sammanfaller väl med kommunens önskemål om en stark och kompetent ny ägare till ÅFA. Vi är övertygade om att detta skall vara till gagn för både våra invånare, näringslivet och kommunen, säger Lennart Haraldsson kommunstyrelsens ordförande i Åtvidaberg.

Tekniska Verken i Linköping ägs av Linköpings kommun. Koncernen består av ett moderbolag och åtta dotterbolag. Koncernen är verksam inom en rad områden som rör samhällets tekniska service: el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, avlopp, avfallsbehandling, gatubelysning, parkering, entreprenader, biogas, bredband och telefoni.

För vidare information kontakta:
Ingvar Carlsson, vice vd Tekniska Verken, telefon 013-20 82 11 alternativt 070-569 82 11.
Jan Ridfeldt, chef Affärsutveckling, Vattenfall AB, Värme Norden, telefon 070-520 69 26.
Lennart Haraldsson Kommunstyrelse ordförande, Åtvidabergs kommun, telefon 0120-831 11.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner