Pressmeddelande | 2010-04-07 | 13:58

Tidplan för åtgärd av bränsleskada vid Forsmark 3

Forsmark 3 planerar, som tidigare informerats, att ställa av den 9 till 15 april för att åtgärda en bränsleskada.

Tidplanen ser ut så här:

Effekten vid Forsmark 3 är planerad att reduceras till 70 procent med start den 9 april. Sedan ska effekten reduceras ytterligare under natten mellan den 10 och 11 april. Därefter beräknas Forsmark 3 lämna kraftnätet.

Den stegvisa effektnedgången är nödvändig för att kunna lokalisera exakt var i härden som det skadade bränsleelementet finns. Efter att det skadade bränslet bytts ut beräknas Forsmark 3 kunna fasa in på kraftnätet igen den 15 april.

Texten uppdaterad: 2010-04-08 kl. 11:43

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, 070-530 05 13 eller Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef, 070-362 17 72, Forsmarks Kraftgrupp AB.