Pressmeddelande | 2007-09-27 | 11:07

Vattenfall har ny besöksadress

Från och med måndag den 1 oktober 2007 har Vattenfall ny besöksadress för sina koncernstaber.

Den nya besöksadressen för koncernstaberna är Sturegatan 10, Stockholm.

Adressen till Vattenfall Norden är fortfarande Jämtlandsgatan 99, Vällingby.

Postadress till båda kontoren är oförändrad:
Vattenfall AB, 162 87 Stockholm

Samtliga telefon- och faxnummer är oförändrade:
Vattenfall AB, tel 08-739 50 00, fax 08-37 01 70

Alla direktnummer är oförändrade.

Pressjouren har fortsatt samma nummer: 08-739 50 10

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.