Pressmeddelande | 2008-01-14 | 11:00

Treårigt elavtal mellan Vattenfall och SSAB

Vattenfall kommer att tillgodose SSAB:s behov av el under perioden 2008-2010, enligt ett nytt avtal mellan SSAB och Vattenfall AB.

Avtalet omfattar fysisk leverans av el, cirka 1000 GWh/år inklusive balansansvar, samt förvaltning av SSAB-koncernens elportfölj.

– Det är mycket glädjande för oss att få fortsatt förtroende att leverera el och portföljförvaltningstjänster till SSAB, våra goda relationer med svensk basindustri är oerhört viktiga, säger Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden.

För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon + 46 708 93 33 52.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner