Pressmeddelande | 2007-01-04 | 16:09

Två år efter Gudrun – Vattenfalls satsningar börjar ge resultat

I helgen är det två år sedan södra Sverige vaknade upp till ett landskap som på många håll inte gick att känna igen. Stormen Gudrun hade under natten härjat fritt över framförallt Småland och Skåne, men också Dalsland, Västergötland och Östergötland drabbades. Tusentals kunder saknade ström och för en del skulle det dröja ganska länge innan livet kunde återgå till det vanliga.

Året före Gudrun hade Vattenfalls kunder i framförallt Sjuhärad, Dalsland och Roslagen drabbats av en del längre strömavbrott och Vattenfall hade med anledning av det fattat beslutet att under en period av fem år, 2004-2008, satsa 10 miljarder kronor extra på att isolera och vädersäkra de mest utsatta delarna av vårt elnät.

– När Gudrun kom var vi precis i början av den satsningen och stormens härjningar stärkte oss i vår övertygelse att vi valt rätt strategi, säger Vattenfalls Eldistributions nätchef Thomas Gustafsson.

Nu är det halvtid i projektet och hittills har knappt 700 mil av Vattenfalls elnät isolerats. Tekniken som valts har i första hand varit att gräva ner ledningarna i marken, men i områden där den tekniken inte är den bästa väljs hängkabel eller en plastad lina. Det innebär att ledningen, trots att den hänger i luften klarar att grenar eller mindre träd ligger emot, utan att strömmen bryts.

Även om 2006 varit ett relativt lugnt år, kan vi ändå tydligt se att de områden som byggts om mycket bättre stått emot påverkan från väder och vind.

– Ytterligare en effekt av vårt intensiva arbete är att vi nu har bra koll på var våra ”svagare länkar” finns. Det betyder dels att vi vid en störning, snabbt hittar det område som drabbats och dels att antalet drabbade områden är mycket färre vilket i sin tur gör att vi kan koncentrera vår personal dit. Resultatet är att vi drastiskt kan minska avbrottstiden för de kunder som trots allt fortfarande drabbas av strömavbrott på grund av dåligt väder, säger Thomas Gustafsson.

– Halvvägs in i projektet kan vi konstatera att vi å ena sidan ökat vår egen produktivitet när det gäller att projektera och utföra ombyggnadsprojekt, å andra sidan har konkurrensen om såväl personal som materiel ökat, vilket fått till följd att priset per kilometer ledning ökat rejält. Än så länge har detta faktum dock ingen inverkan på vår ambition att isolera/vädersäkra vårt elnät. Arbetet kommer att fortsätta i oförminskad takt.

Två år återstår av investeringsprojektet, när det är klart 2008 ska drygt 1100 mil av de mest utsatta delarna av Vattenfalls luftburna elnät bättre stå emot väder och vind.

– Men vi nöjer oss naturligtvis inte med det. Vårt viktigaste mål är att öka kundnöjdheten och vi kommer att fortsätta våra investeringar för att ytterligare höja kvalitet och service till våra kunder, säger Thomas Gustafsson.

Så här långt har ombyggnaden av Vattenfalls ledningar i olika landsdelar kommit, räknat i mil:
Norra Sverige: 110
Mellersta Sverige: 210
Västsverige: 150
Östra Sverige: 210

Här finns information om aktuella isoleringsprojekt, kommun för kommun:

Våra investeringar i elnäten

För vidare information kontakta:
Thomas Gustafsson, Nätchef Vattenfall Eldistribution, telefon 08-739 66 43.
Christel Thuresson, Informationschef Vattenfall Eldistribution, telefon 070-268 85 07.
Karl-Erik Olsson, Informatör Vattenfall Eldistribution, södra området, telefon 0520-881 38.
Roger Lindmark, Informatör Vattenfall Eldistribution, norra området, telefon 0920-773 19.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Pressmeddelandet som pdf

Ladda ner