Pressmeddelande | 2011-07-28 | 09:00

Tyskt kärnkraftsbeslut drar ned rörelseresultatet med 10,2 miljarder kronor

Vattenfall redovisar ett försämrat rörelseresultat med 12,2 miljarder SEK för det andra kvartalet framförallt på grund av det tyska beslutet att avveckla landets kärnkraft men även på grund av att Vattenfall inte kunde upprepa de höga produktions- och försäljningsvolymerna under motsvarande kvartal i fjol.

  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet minskade med 18,6% till 40 443 MSEK (49 713) och för det första halvåret med 23,3% till 92 311 MSEK (120 370).
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet minskade med 12 202 MSEK till –3 239 MSEK (8 963). Minskningen förklaras framförallt av en engångseffekt på 10,2 miljarder SEK till följd av det tyska beslutet att avveckla landets kärnkraft. Beslutet innebär att Vattenfall tvingats skriva ned bokförda värden i bolagets tyska kärnkraftverk Brunsbüttel och Krümmel samt öka avsättningarna för nedmontering och omhändertagande av kärnbränsle. Lägre produktions- och försäljningsvolymer inom el, gas och värme och genomsnittligt lägre erhållna elpriser på grund av valutaeffekter hade en negativ effekt på 3,6 miljarder SEK. Lägre kostnader för drift och underhåll, försäljning och administration på 0,7 miljarder SEK och realisationsvinster från försäljningar av aktier i dotterbolag och intressebolag samt fastigheter på sammanlagt 1,4 miljarder SEK hade en positiv effekt på rörelseresultatet (se halvårsrapporten för en mer detaljerad förklaring av rörelseresultatets förändring).
  •  Periodens resultat (efter skatt) minskade med 8 420 MSEK till –3 235 MSEK (5 185).
  • Vattenfalls elproduktion minskade andra kvartalet 2011 med 8,9% till 37,7 TWh (41,4). Vattenkraftproduktionen minskade med 10,1% till 7,1 TWh (7,9). Kärnkraftproduktionen minskade med 17,1% till 10,2 TWh (12,3). Fossilkraftproduktionen minskade med 4,4% till 19,5 TWh (20,4). Vindkraftproduktionen ökade till 0,7 TWh (0,4). Elproduktionen baserad på biobränsle och avfall minskade till 0,2 TWh (0,4 TWh). Värmeförsäljningen minskade med 22,1% till 6,0 TWh (7,7). Gasförsäljningen minskade med 19,1% till 7,2 TWh (8,9).

Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef: 
– Vattenfall redovisar ett försämrat resultat för det andra kvartalet framförallt på grund av det tyska beslutet att avveckla kärnkraften men även på grund av att bolaget inte kunde upprepa de höga produktions- och försäljningsvolymerna under motsvarande kvartal i fjol. Till följd av det tyska parlamentets beslut att avveckla landets kärnkraft har Vattenfall tvingats skriva ned bokfört värde på sina två tyska kärnkraftverk och öka avsättningarna vilket sammanlagt belastar rörelseresultatet för det andra kvartalet med en engångseffekt på 10,2 miljarder SEK. Vattenfall respekterar det tyska beslutet och förväntar sig en rättvis kompensation för bolagets ekonomiska förluster. Utfasningen av den tyska kärnkraften innebär att omställningen till förnybar energiproduktion kommer att påskyndas. Vattenfall ser affärsmöjligheter i denna omställning och avser även fortsättningsvis aktivt medverka i utvecklingen av nya projekt. De lägre produktions- och försäljningsvolymerna inom el, gas och värme samt lägre genomsnittligt erhållna elpriser på grund av valutaeffekter minskade rörelseresultatet med cirka 3,6 miljarder SEK.

Den fullständiga delårsrapporten kan laddas ned från www.vattenfall.se

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:

Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08 739 65 14, mobil 070 539 65 14
Boo Ehlin, tf presschef Vattenfall Sverige, mobil 072-732 77 21

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning
Telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 34 kB)