Pressmeddelande | 2007-03-06 | 11:14

Ungdomar inbjuds att bekämpa klimatförändringen

Vattenfall och National Geographic Society inbjuder gemensamt skolungdomar i fem europeiska länder till en tävling om energilösningar för framtiden. Syftet är att stimulera engagemanget för klimatfrågorna. Tävlingen ingår i en europeisk multimediakampanj med namnet Combat Climate Change.

Skolungdomar i åldrarna 14–19 år i fem europeiska länder – Tyskland, Polen, Danmark, Sverige och Finland – kommer att uppmanas att fundera över de aktuella klimat- och energifrågorna i relation till de tre grundpelarna för hållbar utveckling – miljö, ekonomi och samhälle. Deltagarna ska sedan föreslå en lösning som kan tillämpas på lokal nivå.

Första priset är en studieresa med alla kostnader betalda till Washington D.C., där National Geographic Society hör hemma, för att träffa ledande miljö- och energiexperter. Det kommer också att utdelas priser för vinnarna på var och en av de deltagande marknaderna. Skolor med flest deltagare kommer också att få ekonomiskt bidrag för att ytterligare stimulera studier om geografi och klimatfrågor.

Tävlingen ingår som en del i en stor multimediakampanj över hela Europa, avsedd att förmedla de allt viktigare frågorna om den globala klimatförändringen och behovet av livskraftiga energialternativ. Kampanjen kommer att använda alla National Geographics media – tidskrifter, tv och digitala media. Den utannonseras av National Geographic Magazines, National Geographic Television och National Geographic Digital Media i samarbete med Vattenfall. Den kommer också att inkludera brev direkt till 30 500 europeiska skolor med inbjudan och ansökningsformulär. Aktiviteter kommer att pågå under mars-juni 2007 och särskilda aktiviteter i samband med att vinnarna tillkännages i november 2007.

– Klimatförändringen är vår tids helt dominerande miljöproblem och att lösa det kommer att vara mänsklighetens största utmaning under vårt århundrade, säger Vattenfalls koncernchef Lars G. Josefsson. Det är av största vikt att Europas ungdom har ingående kunskap om klimatförändringsfrågorna och bidrar med sin kreativitet till sökandet efter en lösning. Vi på Vattenfall är stolta över att samarbeta med National Geographic i denna ödesfråga.

Declan Moore, vice VD och internationell utgivare, National Geographic Magazine, säger:

– Programmet Combat Climate Change är ett fantastiskt tillfälle för tusentals skolungdomar i Europa att delta i en spännande tävling och lära sig mer om de fakta och frågeställningar som debatten rör. Vår uppgift på National Geographic är att inspirera människor till att bry sig om planeten. Tävlingen Combat Climate Change, som stöds av Vattenfall, är ett roligt och stimulerande sätt för vår planets blivande förvaltare att lära sig om aktuella klimat- och energifrågor. För att problemet med klimatförändringen ska kunna lösas måste var och en fatta noggranna beslut om vår energianvändning.

Information, frågetävlingar, spel och aktiviteter finns på
http://www.nationalgeographic.com/combatclimatechange

För vidare information om Vattenfalls samarbete, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.
Stefan Nerpin, chef för Marketing Communication, telefon: 070-555 2073.

För vidare information om tävlingen, kontakta:
Danmark & Sverige: Karen Gunn, National Geographic Nordic, telefon +45 39 17 20 68.
karen.gunn@nationalgeographic.dk

Tyskland: Sandra Pickert, National Geographic Deutschland, telefon +49-(0)40-3703-5504
pickert.sandra@nationalgeographic.de

Polen: Anna Gawrys, National Geographic Polska, telefon +48 22 607 02 63-64.
Gawrys.a@gjpoland.com.pl

Finland: Pia Korpisaari, National Geographic Finland, telefon +358 3 225 6292.
pia.korpisaari@ngsuomi.com


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

National Geographic
National Geographic Society, som grundades 1888, är en av världens största ideella vetenskapliga och fostrande organisationer. Dess uppgift är att öka och sprida geografisk kunskap samt främja bevarande av världens kultur- och naturresurser. National Geographic speglar världen genom sina fem tidskrifter, tv-program, filmer, radio, böcker, video, kartor, interaktiva media och varor. Tidskriften National Geographic, sällskapets officiella publikation, som utges på engelska och 28 andra språk, läses av 40 miljoner människor varje månad i alla världens länder. TV-kanalen National Geographic Channel når mer än 285 miljoner hushåll på 27 språk i 163 länder. Nationalgeographic.com har i genomsnitt omkring 60 miljoner besök per månad. National Geographic har bekostat mer än 8 000 vetenskapliga forskningsprojekt och stödjer ett utbildningsprogram som bekämpar okunnighet om geografi. För vidare information, logga in på

http://www.nationalgeographic.com

AOL Nyckelord: NatGeo.

Vattenfall
Vattenfall är den fjärde största elproducenten och den främsta värmeproducenten i Europa. Vattenfall har huvudkontor i Sverige och verksamhet i Tyskland, Norden och Polen. Företaget har 32 000 medarbetare. Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson har fått internationellt erkännande för att ha uppmuntrat näringslivet att aktivt engagera sig i frågan om klimatförändringen. Time Magazine utnämnde honom till “Europeisk hjälte 2005” och den tyska förbundskanslern utsåg honom nyligen till rådgivare i klimatfrågor. För vidare information, se

www.vattenfall.se

och

www.vattenfall.com (engelska) (nytt fönster)