Pressmeddelande | 2008-03-14 | 08:30

Unikt ramavtal kapar flaskhals för vindkraft

Vattenfall och Siemens tecknar ett tvåårigt ramavtal för leveranser av vindkraftverk. Under 2009 och 2010 ska Vattenfall köpa vindkraftverk från Siemens på 170 MW, till ett ordervärde på 1,6 mdr kronor. Avtalet är unikt i Norden och en grundförutsättning för utbyggnaden av vindkraft.

– Avtalet gör att vi kapar leverantörsflaskhalsen för vindkraftverk. Det ger oss förutsättning att genomföra satsningen med att öka andelen förnybar energi genom en utbyggnad av vindkraft, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

– Att minska de miljöskadliga utsläppen från vår verksamhet genom att ständigt arbeta för förbättringar i vår elproduktion och övriga verksamhet är en av Vattenfalls viktigaste utmaningar. Vindkraften har en viktig roll i vår strävan att ta en ledande position för miljön och våra kunder, fortsätter Anders Dahl.

Vattenfalls mål är att bygga ut den nordiska vindkraftproduktionen med 8 TWh inom en tioårsperiod. Det motsvarar omkring 1 000 vindkraftverk och hushållsel till 1,6 miljoner hem.

Vattenfall undersöker lämpliga områden för vindkraftsetableringar både på land och till havs i Norden. Nyligen startade elproduktionen för Lillgrund vindkraftpark, Sveriges hittills största och den tredje största till havs i världen. Vattenfall har idag ett tjugotal större vindkraftprojekt igång. Antalet ökar varje månad. Det kräver tillgång på vindkraftverk i hård konkurrens med andra energiföretag och entreprenörer i Europa och världen.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, chef Mediarelationer Vattenfall Norden, tel 070-559 54 84.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner


Mer om vår vindkraft