Pressmeddelande | 2009-06-03 | 08:39

Valdemarsvik Norra – en vindkraftpark på drygt 40 verk

Vattenfall planerar en utvidgning av den planerade vindkraftsparken norr om Valdemarsvik. För delprojekt Åsvedal har bygglov beviljats för sju verk. Det nya delprojektet Fifalla innefattar en satsning på 40 verk.

Målet är att vindkraftparken får mellan 40-50 verk, som ska producera ren el åt cirka 40 000 hushåll. Pågående vindmätningar ska visa om det blåser tillräckligt. Viktigt också är att det finns bra mark- och vägförhållanden och goda möjligheter att ansluta till befintligt elnät.

– Under förutsättning att vi får lokal acceptans och att det blåser tillräckligt i området skulle vindkraftparken kunna tas i drift under 2011, säger Anders Dahl, vd för Vattenfall Vindkraft AB.

Området har under våren flygskannats för att ta fram tillförlitliga data om terrängen. Vattenfall ska nu utarbeta ett förslag på hur vindkraftverken skulle kunna placeras. Vid placering av verken kommer man att ta hänsyn till naturvård, kulturvård, friluftsliv och närboende. Nödvändiga fågelstudier kommer också att genomföras.

– Går allt enligt planerna håller vi samråd med myndigheterna och allmänhet i september, säger Anna Wenell, projektledare.

Vattenfall Vindkraft har idag verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Målet är att bli den snabbast växande vindkraftutvecklaren och vindkraftoperatören i Norra Europa och att öka elproduktionen från 1 till 49 TWh år 2030, vilket motsvarar förnybar el till ungefär 10 miljoner hem.

Läs mer om Valdemarsvik norra vindkraftpark

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vindkraft, Vattenfall AB, telefon 070-539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.