Pressmeddelande | 2008-09-23 | 08:00

Välkommen på presskonferens i Bryssel och lanseringen av “Climate Signature”-initiativet

Vattenfall lanserar ett klimatinitiativ och bjuder in till signering av ett manifest. Genom manifestet kan individer göra sina röster hörda och stödja de politiska beslut som är nödvändiga för att minska klimatförändringarna. Media bjuds in att närvara vid presskonferensen i Bryssel, tisdag 30 september.

Plats: Place Luxembourg, Bryssel.
Tid: Tisdag 30 september.
13.30 Presskonferens.
14.00 Tal av Lars G Josefsson, Koncernchef Vattenfall.
16.00 Slut.

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att förhindra fortsatta klimatförändringar är politiska beslut nödvändiga. Vattenfall anser att de mest brådskande besluten är de som presenteras i manifestet:

  • Ett globalt pris på koldioxidutsläpp.
  • Mer stöd till klimatvänlig teknik.
  • Klimatkrav på produkter.


”Climate Signature” bjuder in individer att skriva under manifestet. Syftet är att göra sin röst hörd och stödja politiker att fatta dessa nödvändiga beslut. Initiativet startar i Bryssel där en stor del av Europas lagstiftning på energi- och miljöområdet sker och slutmålet är att presentera manifestet i samband med FN:s klimatmöte i Poznan i Polen i slutet av året.

OSA 26 september 2008 till, edvard.lind@vattenfall.com

För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, Media Relations, Vattenfall, telefon: 08-739 55 93

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.