Pressmeddelande | 2008-07-07 | 08:57

Vargön Alloys sluter tioårigt elavtal med Vattenfall

Vattenfall har slutit ett avtal om leverans av drygt fem terawattimmar (fem miljarder kilowattimmar) under tio år till Vargön Alloys. Avtalet skapar förutsättningar för att ett nära 100-årigt samarbete fortsätter minst tio år till.

Samtidigt tecknades avtal om balanskraft och elleveranser till spotpris under en femårsperiod, om värmeleveranser till Vänersborgs fjärrvärme under tio år samt om portföljförvaltning, det vill säga att Vattenfall hanterar Vargön Alloys handel på elmarknaden.

– För att Vargön Alloys även i fortsättningen ska kunna ligga långt framme i en bransch med hård global konkurrens, krävs säker tillgång på råvaror och i synnerhet elkraft. Avtalet med Vattenfall tryggar långsiktig stabilitet i elkraftförsörjningen och bidrar därmed till att säkerställa hög produktkvalitet, leveranssäkerhet och konkurrenskraft, säger Mikael Norrman, vd Vargön Alloys.

– Vargön Alloys är en viktig kund för Vattenfall. Detta avtalspaket är ett uttryck för vår strävan att skapa långsiktiga förutsättningar för basindustrin och säkerställa dess fortsatta utveckling i Norden. Också för fjärrvärmeverksamheten i Vänersborg är det av stor betydelse att vi långsiktigt säkrar leveransen av hetvatten, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall och chef Vattenfall Norden.

Vargön Alloys AB är en av Europas största tillverkare av ferrokrom och andra legeringar som används i stålindustrin.

För vidare information, kontakta:
Hans von Uthmann, Chef Vattenfall Norden, gm Anna Lejestrand, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon 070-619 61 75.
Mikael Norrman, vd Vargön Alloys, telefon 070 - 600 10 36.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.