Pressmeddelande | 2007-10-06 | 09:00

Världens tredje största vindkraftpark producerar nu el

Världens tredje största vindkraftpark producerar nu el. De första vindkraftverken i Lillgrund har spänningssatts och de första elektronerna transporterats i sjökabeln in till den skånska kusten. Lillgrund, som är Sveriges största vindkraftpark, ska inom kort förse cirka 60 000 hem med hushållsel.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning. I Vattenfalls arbete för ett bättre klimat är vindkraften en hörnsten, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. Under det närmaste decenniet tänker vi investera 41 miljarder kronor i vindkraft. Vår ambition är att under den perioden förse 1,6 miljoner hem med vindel.

– Vattenfalls satsning på förnyelsebar energi kommer under en tioårsperiod att öka utbudet på den nordiska elmarknaden med 10 TWh, varav cirka 8 TWh är vindkraft, säger Hans von Uthmann.

Idag står 30 vindkraftverk på plats i Öresund och när parken är fullt utbyggd kommer det att finnas totalt 48 vindkraftverk.

Vindkraft kommer att stå för den största delen av Vattenfalls produktion av förnybar el. Lillgrund kommer således att följas av många fler vindkraftprojekt.

Att Lillgrund nu har spänningssatts innebär att kablarna från en rad vindkraftverk kopplas ihop med transformatorstationen och elnätet. Vindkraftverken kommer att kopplas in några i taget för att sedan testköras en tid.

Om Lillgrund

Lillgrund ligger cirka en mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. De 48 kraftverken kommer att producera 0,33 TWh el per år. Det motsvarar hushållsel till drygt 60 000 hem.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden, telefon 070-559 54 84.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Mer information

Lillgrund vindkraftpark
Om Vattenfalls vindkraft