Pressmeddelande | 2007-01-18 | 10:00

Världsomfattande kartläggning av klimatåtgärder: Josefsson kräver globalt pris på CO2-utsläpp

Att hejda klimatförändringen genom en uthållig sänkning av utsläppen av växthusgaser är tekniskt och ekonomiskt möjligt om existerande tekniska lösningar utnyttjas konsekvent. Det är den främsta slutsatsen av den omfattande studien ”Global Climate Impact Abatement Map”, en världsomfattande sammanställning av möjliga åtgärder för att värna om klimatet, som Vattenfall idag presenterade vid en konferens i Berlin.

I denna studie har Vattenfall sammanställt alla åtgärder runt om i världen som är möjliga för att hejda klimatförändringen. Ambitionen är att visa att utsläppen av växthusgaser i atmosfären fram till 2030 kan begränsas till ett värde där temperaturstegringen på jorden ska kunna begränsas till 2 grader Celsius.

– Vad vi presenterar här idag i Berlin är en skiss till en första världskarta för klimatåtgärder, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson. Nu måste vi gemensamt ge oss ut på upptäcktsresa, alltså tillföra ny kunskap, för att ytterligare förfina denna karta. Men redan nu ser vi att aktivt värnande om klimatet inte är någon utopi – det är möjligt med tillgänglig teknik, som ytterligare förbättras. Vi måste omgående skapa de globala politiska ramvillkor som krävs för att den här beskrivna potentialen också ska tas till vara. En absolut förutsättning är ett världsomfattande bindande pris för utsläpp av växthusgaser.

Vattenfalls klimatskyddskarta visar bland annat att kostnaderna för begränsning av koncentrationen av växthusgaser till 450 ppm motsvarar cirka 0,6 procent av världens samlade värdeskapande under förutsättning att den samlade potentialen utnyttjas. Faktainsamlingen visar också att det i industriländerna särskilt inom området energieffektivisering finns betydande dolda möjligheter att värna om klimatet till ”negativ kostnad”, alltså åtgärder som finansierar sig själva genom att de innebär minskade energikostnader.

I global omfattning skulle omkring 7 miljarder ton utsläpp av växthusgaser årligen kunna sparas, vilket motsvarar ungefär sju gånger Tysklands totala utsläpp. I genomsnitt beräknas kostnaderna för att undvika utsläpp till 15 euro per ton CO2-ekvivalent.

Vidare visar det sig att potentialen för åtgärder för att värna om klimatet fördelar sig relativt lika över de undersökta näringslivssektorerna och världsregionerna. Upp till 45 procent av potentialen fanns inom industri- och energisektorena. Utvecklings- och tröskelländer (utom Kina) står för mer än 40 procent av potentialen för att värna om klimatet. I industriländerna kan enligt undersökningen omkring 40 procent av åtgärderna finansiera sig själva (”negativa kostnader”).

För att inbjuda till en så bred öppen diskussion som möjligt har Vattenfall offentliggjort resultaten från den globala klimatkartan på en egen webbsida inrättad för detta ändamål:

http://www.vattenfall.com/climatemap

Där finns en utförlig presentation av tillvägagångssätt, beräkningar, analyser och slutsatser.

För vidare information, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.
Arne Mogren, chef för Vattenfalls Klimatkontor, telefon: 08-739 52 34.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.