Pressmeddelande | 2009-04-01 | 19:01

Vattenfall AB emitterar obligationslån på 1,35 miljarder GBP

Vattenfall AB har idag emitterat två företagsobligationer på den brittiska marknaden om totalt 1,35 miljarder GBP (ca 16 miljarder SEK). Obligationerna har en löptid på 10 och 30 år.

Syftet med obligationslånen är att förfinansiera det planerade förvärvet av aktier i det nederländska energiföretaget N.V. Nuon Energy. Emissionen mötte stark efterfrågan från investerare och obligationerna blev övertecknade tre gånger för den 10 åriga och två gånger för den 30 åriga obligationen.

– Det här är första gången som Vattenfall emitterar obligationer på den pund-denominerade marknaden och vi är mycket nöjda med det stora intresset från de brittiska placerarna, säger Johan Gyllenhoff, Group Treasurer. Vattenfall har hittills främst givit ut obligationer i EUR på den internationella kreditmarknaden men genom dessa transaktioner på den brittiska marknaden i pund har vi ytterligare breddat vår investerarbas och ökat vår framtida flexibilitet på kreditmarknaden.

Fakta om obligationerna:

Löptid 10 år
Förfallodag :16 December 2019
Belopp :350 miljoner GBP
Räntekupong :6,125%
Spread över brittiska statsobligationsräntan :295 baspunkter
Börsnotering :London
ISIN-nummer :XS0422688282

Löptid 30 år
Förfallodag :15 april 2039
Belopp :1 000 miljoner GBP
Räntekupong :6,875%
Spread över brittiska statsobligationsräntan :275 baspunkter
Börsnotering :London
ISIN-nummer :XS0422688019

Joint bookrunners för båda trancherna är:
Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Nordea, Royal Bank of Scotland, SEB, Société Générale

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.