Pressmeddelande | 2009-03-05 | 20:54

Vattenfall AB emitterar obligationslån på 2,7 miljarder EUR

Vattenfall AB har idag emitterat tre företagsobligationer på euromarknaden om totalt 2,7 miljarder EUR. Obligationerna har en löptid på fyra, sju och tolv år.

Syftet med obligationslånen är att utnyttja rådande ”fönster” på kreditmarknaden och förfinansiera det planerade förvärvet av aktier i det nederländska energiföretaget N.V. Nuon Energy. Emissionen mötte stark efterfrågan från investerare och obligationerna blev mer än fyra gånger övertecknade.

Fakta om obligationerna:

Löptid 4 år
Förfallodag: 18 Mars 2013
Belopp: 500 MEUR
Räntekupong: 4,125%
Spread i förhållande till mid-swaps: 170
Notering: London
ISIN: XS 0417208591
Bookrunners: Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Nordea, Royal Bank of Scotland, SEB, Société Générale

Löptid 7 år
Förfallodag: 17 Mars 2016
Belopp: 1 100 MEUR
Räntekupong: 5,25%
Spread i förhållande till mid-swaps: 235
Notering: London
ISIN: XS 0417208161
Bookrunners: Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Nordea, Royal Bank of Scotland, SEB, Société Générale

Löptid 12 år
Förfallodag: 17 Mars 2021
Belopp: 1 100 MEUR
Räntekupong: 6,25%
Spread i förhållande till mid-swaps: 280
Notering: London
ISIN: XS 0417209052
Bookrunners: Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Nordea, Royal Bank of Scotland, SEB, Société Générale

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner