Pressmeddelande | 2008-12-22 | 08:55

Vattenfall anställer 600 om året i tio år

Vattenfall planerar att nyanställa omkring 600 personer om året i Sverige under de närmaste tio åren. En anledning till Vattenfalls rekryteringsbehov är de omfattande investeringar i produktion och eldistribution som planeras för den närmaste tioårsperioden. De ambitiösa målen och investeringsplanerna ligger fast trots lågkonjunkturen.

– Vi kommer med all sannolikhet att vara det företag som investerar mest av alla i Sverige under lång tid, säger Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden.

– Det internationella finansiella läget kräver stor ödmjukhet och det är klart att vi följer utvecklingen noga innan varje enskild investering godkänns. Samtidigt är detta investeringar som ska leva i 30–50 år, och vi är övertygade om att de är både nödvändiga och lönsamma över tid. 2008 blir ett mycket starkt år för Vattenfall och läget ser stabilt ut även flera år framöver.

Bara under det senaste året har Vattenfall anställt över 700 personer i Sverige, främst ingenjörer och andra elkraftkunniga personer inom eldistribution och kärnkraft.

Pensionsavgångar och ersättningsrekryteringar till följd av naturlig personalomsättning står för vardera en tredjedel av rekryteringsbehovet i Sverige.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, chef Mediarelationer Norden, mobil 070-559 54 84.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner