Pressmeddelande | 2007-01-26 | 14:02

Vattenfall är huvudvärd till Linnéjubileet i Uppsala

Vattenfall medverkar som huvudvärd i firandet av Carl von Linnés trehundraårsjubileum i Uppsala.

– Det är viktigt för Uppsala Kommun att det lokala näringslivet är med som huvudvärdar tillsammans med arrangörerna. Därför tycker vi att det är positivt att Vattenfall, som är en viktig samarbetspartner till Uppsala Kommun, engagerar sig i jubileet, säger stadsdirektör Kenneth Holmstedt.

– För Vattenfall är det naturligt att medverka i Linnéjubileet, som ett viktigt steg i vår strävan att utveckla dialogen med våra kunder och bidra till en positiv händelse som sätter Uppsala i fokus. I anslutning till Linnéjubileet får vi också möjlighet att visa Vattenfalls verksamhet och vårt omfattande miljöarbete, säger Stefan Persson, chef för Vattenfalls värmeverksamhet i Uppsala.

Carl von Linné är den svenske vetenskapsman som blivit mest känd runtom i världen. Som läkare, forskare, geolog och botaniker var han mycket framsynt och mån om miljön. Carl von Linnés födelse för 300 år sedan är därför en stor internationell händelse, som firas i över femton städer runt om i världen. Att Uppsala är en av dessa städer är naturligt då Carl von Linné under en stor del av sitt liv var bosatt och verksam som professor i staden, där han också ligger begravd.

Arrangörer till Linnéjubileet i Uppsala är Uppsala Kommun, Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Svenska Linnésällskapet.

Övriga huvudvärdar till firandet i Uppsala är Uppsalahem, Upsala Nya Tidning, Sh bygg och Swedbank.

För vidare information, kontakta:
Stefan Persson, Vattenfall, telefon: 018-26 97 40
Ulla Hjorton, chef för Kulturkontoret Uppsala kommun, telefon: 018-727 17 85

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10