Pressmeddelande | 2009-08-31 | 13:28

Vattenfall avser sälja sin andel i det tyska dotterbolaget WEMAG

Vattenfall avser sälja sin andel på 80,3 procent i det tyska elhandels- och nätbolaget WEMAG. Köpare är de 268 kommuner i Mecklenburg-Vorpommern och Brandenburg, som idag innehar minoritetsandelen i WEMAG. Köpesumman uppgår till EUR 170 miljoner.

Transaktionen kräver godkännande från den myndighet som övervakar kommunerna samt från den tyska konkurrensmyndigheten. Vattenfall kommer att fortsätta vara partner och leverantör till WEMAG. Försäljningen är del av Vattenfalls koncernövergripande översyn av aktieinnehaven.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, Media Relations, telefon 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.