Pressmeddelande | 2011-05-24 | 08:00

Vattenfall avtalar om försäljning av Nuon Exploration and Production med tillhörande gasfält i den holländska delen av Nordsjön till Tullow Oil plc

Vattenfall har träffat en överenskommelse om försäljning av Nuon Exploration and Production B.V. (E&P) till Tullow Oil plc för en köpeskilling om 300 MEUR. 

Beloppet kommer att anpassas med hänsyn till rörelsekapitalförändringar och vissa andra justeringar efter den ekonomiska tillträdesdagen (effective date) 1 januari 2011. Nuon Exploration and Production B.V. innehar för närvarande andelar i 35 producerande gasfält i den holländska delen av Nordsjön liksom i Den Helder anläggningen med tillhörande gasledningar och annan infrastruktur.

Nuon Energy, som sedan 1 juli 2009 är ett dotterbolag till Vattenfall AB, blev i juni 2008 ägare till gasfälten i och med förvärvet av Burlington Resources Netherlands B.V. Under hösten 2010 offentliggjorde Vattenfall en ny strategisk inriktning för koncernen. En av de viktigaste beståndsdelarna i denna nya strategiska inriktning är ett starkt fokus på koncernens huvudmarknader och tillgångar inom kärnområdet. Huvudsakliga drivkrafter för att förverkliga den nya strategiska inriktningen är att skapa finansiell flexibilitet och minska CO2-exponeringen. Försäljningen av E&P:s tillgångar är ett resultat av denna nya strategiska inriktning.

Avtalet med Tullow Oil plc tecknades måndagen den 23 maj. Bägge parter förväntar sig att affären ska vara helt genomförd i juli 2011.

– Jag är nöjd med att kunna informera att vi i Tullow Oil plc har hittat en lämplig ny ägare till Nuon Exploration och Production B.V., säger Øystein Løseth, Vattenfalls koncernchef. Försäljning är ett led i Vattenfalls pågående arbete med att inrikta sig på sina kärnområden och att leverera enligt den nya strategin.

Tullow är en ledande aktör inom olje- och gasproduktion. Företaget är noterat på London- och Irlandsbörserna (under beteckningen TLW) och ingår i FTSE 100-indexet. Koncernen har andelar i över 90 utvinnings- och produktionslicenser i 22 länder och fokuserar på fyra kärnområden: Afrika, Europa, Sydasien och Sydamerika.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta: 
Nuon Media Relations, Ariane Volz Telephone: +31-(0)88 098 88 88, e-mail: mediarelaties@nuon.com 
www.nuon.com/nl/pers/

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 45 kb)