Pressmeddelande | 2007-02-22 | 16:28

Vattenfall betonar kärnkraftsäkerheten

Vattenfalls kärnkraft är säker. De åtgärder som Vattenfall nu har beslutat och vidtagit syftar till att ytterligare skärpa säkerhetskulturen vid kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals. Vi måste alltid sträva efter att ligga på topp. Det budskapet framförde Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef för Vattenfall Norden, vid en pressträff i Stockholm i dag.

Pressträffens syfte var att ge en helhetssyn på säkerhetsfrågorna och presentera Vattenfalls ambitioner på området. Där belystes principerna för reaktorsäkerhet med djupförsvar för att motverka fel och ett antal barriärer för att hindra utsläpp även om en allvarlig olycka skulle inträffa. Arbetet med säkerhetskultur och attityder redovisades. De granskningar, undersökningar och åtgärdsprogram som genomförs internt redovisades och den roll som SKI, WANO och IAEA har klargjordes också.

– Säkerheten måste alltid komma i första rummet. Det finns ingen motsättning mellan det kravet och de ekonomiska ambitionerna. Tvärtom är det så, att skärpa i säkerheten minskar risken för produktionsavbrott och därmed är en förutsättning för ett gott ekonomiskt resultat, framhöll Hans von Uthmann.

Den senaste tiden är det särskilt säkerheten vid Forsmark som uppmärksammats i media. Jan Edberg, vd för Forsmark Kraftgrupp AB, fick frågan hur han ser på den bild som givits i media.

– Det är med all rätt som media uppmärksammat säkerheten vid Forsmark och bilden har i huvudsak byggt på SKI:s och Forsmarks egen rapportering. Den visar att det finns brister och att vi måste ligga på och ha driv i säkerhetsarbetet för att få den skärpa som är vår ambition, konstaterade han.

Bertil Dihné, nytillträdande vd för Ringhals AB, noterade att hans företrädare Jan Edberg har drivit ett engagerat och målmedvetet arbete för att utveckla säkerhetsarbetet i Ringhals.

– Min uppgift blir att sätta ytterligare fokus på säkerhetsarbetet och visa att denna fråga ges högsta prioritet av Vattenfall som ägare, sade han.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, chef Mediarelationer Vattenfall Norden, telefon: 070-559 54 84.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.