Pressmeddelande | 2008-09-30 | 20:52

Vattenfall beviljas tillstånd för kraftverket Moorburg

Hamburgs myndighet för stadsplanering och miljö (BSU) beviljade på tisdagen bygget och driften av det stenkolseldade kraftvärmeverket Moorburg i Hamburg.

Vattenfall välkomnar att BSU lämnat tillstånd att bygga anläggningen och kommer nu att fortsätta bygget för att säkerställa en tillförlitlig leverans av fjärrvärme i Hamburg. Under de närmaste dagarna kommer Vattenfall i detalj att granska huruvida villkoren för tillståndet överensstämmer med det preliminära tillstånd som Vattenfall erhöll från Hamburgs stad i slutet av 2007.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, Media Relations Manager, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.