Pressmeddelande | 2010-05-04 | 10:13

Vattenfall börjar bygga sin tredje brittiska vindkraftpark

Vattenfall har börjat bygga sin tredje vindkraftpark i Storbritannien på ett och ett halvt år, Ormonde Wind Farm i Irländska sjön.

– Vi är mycket glada att kunna meddela att vi har påbörjat byggandet av vår senaste brittiska vindkraftpark. De första fundamenten till Ormonde Offshore Wind Farm installerades i veckohelgen. Byggarbetet beräknas vara klart under 2011 och kraftproduktionen väntas komma igång senare det året, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Wind Power.

Ormonde Offshore Wind Farm är belägen 10 km utanför Barrow-in-Furness i grevskapet Kumbrien i nordvästra England. Då vindkraftparken är klar kommer den att bestå av 30 vindturbiner av typen RePower på 5 MW vardera. Det räcker till att förse omkring 100 000 hushåll årligen med el.

– De jättelika 5 MW turbinerna blir ett väsentligt bidrag för att försörja ett stort antal hushåll med ren energi. Det stödjer EU:s och Storbritanniens mål för förnybar energi och Vattenfalls egna ambitioner att minska klimatpåverkande utsläpp och bli klimatneutrala år 2050, säger Anders Dahl.

Fakta:

Vattenfall bygger nio vindkraftparker i sex länder 2009–2011. Det innebär
- Fördubblad elproduktion av vindkraft.
- En viktig hörnsten i strävan att minska klimatpåverkande utsläpp och nå klimatneutralitet till 2050.
- Investeringar på totalt två miljarder euro.

Tre vindkraftparker byggs nu i Storbritannien:
- Ormonde Wind Farm
- Thanet Wind Farm
- Edinbane Wind Farm

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, Head of Communications, Vattenfall Wind Power,
telefon: +46 8 739 70 77 eller +46 70 539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Följande filer finns att ladda ned:
Pressmeddelande