Pressmeddelande | 2008-05-23 | 15:02

Vattenfall bygger demonstrationsanläggning för koldioxidavskiljning i Jänschwalde

Vattenfall ska bygga en demonstrationsanläggning för tekniken att avskilja och lagra koldioxid (Carbon Capture and Storage, CCS) vid ett av brunkolskraftverket Jänschwaldes 500 MW block i Brandenburg, Tyskland. 

Investeringen beräknas till omkring en miljard euro. Med denna demonstrationsanläggning, som ska tas i full drift senast 2015, tar Vattenfall ännu ett viktigt steg mot kommersiell tillämpning av CCS-tekniken.

Brunkolskraftverket Jänschwalde består av sex block på vardera 500 MW. För demonstrationsanläggningen kommer ett av blocken, med två pannor, att utrustas med CCS. En ny panna byggs med oxyfuelteknik (en förbränningsmetod som alstrar ren koldioxid), en annan ska kompletteras med postcombustionteknik (avskiljning av koldioxid efter förbränningen).

– Fossilbränslen kan användas högteknologiskt och de är viktiga för framtiden. Problemet med klimatpåverkande utsläpp kan lösas, och genom att lösa det tar Vattenfall ännu en gång ledningen i utvecklandet av CCS-tekniken, säger Tuomo Hatakka, chef för Vattenfall Europe.

Världens första pilotanläggning för CO2-avskiljning kommer att köras igång av Vattenfall i Schwarze Pumpe i Brandenburg nu i sommar. Denna pilotanläggning kommer att ha en installerad kapacitet på 30 megawatt (värme) och syftet är att på bästa sätt utnyttja oxyfueltekniken, som har testats framgångsrikt i laboratorieskala. Vattenfall investerar omkring 70 miljoner euro för att bygga denna pilotanläggning.

– Efter att en CCS-pilotanläggning tas i drift nu i sommar, är en demonstrationsanläggning i kommersiell skala naturligt nästa steg. På detta sätt tar Vattenfall ansvar för att bekämpa klimatförändringen, samtidigt som vi tryggar säker tillgång till el och värme från Tysklands viktigaste inhemska bränsle, brunkol. Dessutom är det ett steg på vägen mot vårt mål att halvera företagets koldioxidutsläpp till år 2030, säger Tuomo Hatakka.

För att kompensera minskad effektivitet i produktionsprocessen som följd av att fler komponenter installeras, utvecklar Vattenfall metoder för ökad energieffektivitet och effektiv drift.

Vattenfall samarbetar med Gaz de France Production och Exploration GmbH för att testa en teknik för att lagra den avskilda koldioxiden i ett tömt naturgasfält i Altmark.

För vidare information:

http://www.vattenfall.com/ccs

För vidare information, kontakta:
Christopher Eckerberg, tf chef Group Media Relations, telefon 08-739 68 93.
Damian Müller, Vattenfall Europe CCS Communication, telefon +49 30 8182 2326.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner