Pressmeddelande | 2013-02-06 | 08:30

Vattenfall bygger ny vindkraftpark för halv miljard

Vattenfall investerar cirka 500 miljoner kronor i ny vindkraftpark utanför Falkenberg vilket blir Vattenfalls största landbaserade i södra Sverige. Avtal har slutits med Siemens om leverans av elva 3 MW vindkraftverk vilka kommer förse omkring 16 000 hushåll med förnybar el.

Den 6 februari tas det första spadtaget för vindkraftparken Hjuleberg i Falkenbergs kommun. När vindkraftparken tas i bruk i slutet av 2013 kommer den att förse omkring 16 000 hushåll med förnybar el.

– Hjuleberg är speciell för Vattenfall av flera anledningar. Den blir vår största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige. Dessutom ligger den i elområde fyra som nu får ett betydande tillskott av förnybar energi, säger Eva Vitell, chef för vindkraftprojekt i Sverige.

Vattenfall har tecknat avtal med Siemens om leverans av elva 3MW vindkraftverk till Hjuleberg.

– Att projektet nu realiseras är ett viktigt steg i Vattenfalls satsning på förnybar elproduktion. Vi vill bygga där det blåser bra och det har vindmätningarna visat att det gör i området, förklarar Eva Vitell.

Idag har Vattenfall drygt 900 vindkraftverk och totalt genererar de 3,8 TWh vilket är tillräckligt för att förse omkring en miljon hushåll med el. Inom havsbaserad vindkraft är vi redan världens näst största aktör.

För mer information kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, telefon: 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning
Telefon: 08 739 50 10
Press

Facebook (nytt fönster)
Twitter (nytt fönster)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 67 kB)