Pressmeddelande | 2009-05-20 | 08:00

Vattenfall bygger sin största landbaserade vindkraftpark

Vattenfall kommer att satsa omkring en och en halv miljard kronor på att bygga vindkraftparken Stor-Rotliden i Åsele kommun, som blir Vattenfalls största vindkraftsatsning på land. Investeringsbeslutet som koncernledningen nu fattat betyder att parken kan börja byggas redan i sommar och tas i drift nästa år.

Den planerade vindkraftparken omfattar upp till 40 vindkraftverk och beräknas årligen producera cirka 240 GWh, vilket motsvarar hushållsel till närmare 50 000 hem.

– Beslutet att bygga Stor-Rotliden vindkraftpark är ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

Stor-Rotliden ligger cirka 15 kilometer norr om Fredrika, nära gränsen mot Lycksele kommun. Marken ägs av Sveaskog. Vattenfall förvärvade projektet från o2 Vindkompaniet tidigare i år och övertog därmed de tillstånd som krävs för att starta bygget av vindkraftparken.

Vattenfall driver idag ett drygt tjugotal vindkraftprojekt i Norden och totalt ett femtiotal i Norra Europa. Antalet ökar ständigt och i Norden är ambitionen att öka andelen förnybar el från vindkraft till 8 TWh fram till 2016. Det motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem. Totalt planerar Vattenfall för 49 TWh förnybar el från vindkraft till 2030. Det motsvarar hushållsel till 10 miljoner hem.

För att genomföra denna mycket kraftiga utbyggnad av vindkraften arbetar Vattenfall för att hitta lämpliga lägen, både till havs och på land i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Polen och Holland. Just nu bygger Vattenfall den hittills största havsbaserade vindkraftparken i världen, Thanet utanför Englands ostkust.

För vidare information, kontakta:
Caroline Rylander, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon: 073-079 99 54Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner