Pressmeddelande | 2009-02-24 | 14:00

Vattenfall bygger vindkraftverk med indiska rötter

Idag inleds bygget av ett nytt, modernt vindkraftverk på Näsudden, Gotland, på den plats där rekordkraftverket Matilda tidigare stod. Vattenfall anlitar en leverantör som är ny på den svenska marknaden, det tyska bolaget Kenersys, som ägs av indiska Kalyani Group.

Vindkrafttekniken utvecklas snabbt. Genom att ersätta äldre vindkraftverk med modernare anläggningar kan man få ut mer förnybar el på samma plats.

Vattenfall är Nordens största investerare i förnybar energi och vindkraft, med målsättningen att vara den snabbast växande vindkraftutvecklaren och operatören i Norra Europa. Vattenfall planerar att under en tioårsperiod fram till 2016 bygga 8 TWh vindkraft i Norden. Totalt avser företaget att till år 2030 bygga 49 TWh vindkraft i Norra Europa. Det motsvarar elförsörjningen till 10 miljoner hem.

För att det ska vara möjligt måste nya leverantörer in på marknaden. Därigenom ökar konkurrensen och tillgången på vindkraftverk, tekniken utvecklas och priserna pressas nedåt, enligt Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft.

– Genom att ge plats åt nya vindkraftleverantörer bidrar vi till att undanröja en flaskhals för vindkraftutbyggnaden. Det är avgörande inte bara för att Vattenfall ska lyckas med sin vindkraftsatsning, utan också för att branschen som helhet och den svenska regeringen ska kunna nå de ambitiösa målen för utbyggnad av vindkraft och en ökad andel förnybar energi, säger han.

Kenersys är ett företag med stort tekniskt kunnande och potential att växa. Vattenfall ger dem möjlighet att etablera sitt vindkraftverk för möjlig serietillverkning inom kort, framhåller han.

Kenersysmaskinen ersätter rekordkraftverket Matilda, som under sin livstid producerat mer el än något annat vindkraftverk i världen. Matilda nedmonterades i juni 2008 för att bereda plats för det nya vindkraftverket.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, informationschef Vattenfall Vindkraft, telefon 08-739 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10