Pressmeddelande | 2009-11-12 | 23:22

Vattenfall dementerar att Lars G Josefsson skulle ha pantsatt hela bolaget

Uppgifter i TV4 gör gällande att Vattenfalls vd Lars G Josefsson genom ett avtal med Vattenfalls tyska dotterbolag har ”pantsatt” hela företaget. Det finns ingen som helst grund för det påståendet.

Att Vattenfall har upprättat ett avtal med sitt tyska dotterbolag stämmer. Ett sådant avtal är mycket vanligt förekommande i tyska koncerner. Avtalen underlättar för moderbolagen att styra sina dotterbolag, vilket för Vattenfalls del innebär att företaget tar ansvar för sin verksamhet i Tyskland. Beslutet om detta avtal togs av Vattenfalls styrelse 17 mars 2008.

Förutsättningarna för att driva kärnkraft i Sverige och Tyskland skiljer sig åt, eftersom lagstiftningen för kärnkraftsansvar i de båda länderna ser olika ut. I Sverige är kärnkraftsoperatörer ekonomiskt ansvariga till en viss nivå. I Tyskland har operatören ett obegränsat ansvar för kostnader som uppstår vid en eventuell olycka. Men precis som i all annan verksamhet försäkrar sig företag. I Tyskland har Vattenfall en gemensam försäkring tillsammans med övriga tyska kärnkraftoperatörer, som uppgår till 23 miljarder kronor.

Det ekonomiska ansvaret är dessutom reglerat i flera olika nivåer. I första nivån träder gällande försäkringar in. Därefter tar kärnkraftsbolaget ansvar för de belopp försäkringen inte täcker. Behövs det täckning för högre kostnader finns det tre ytterligare nivåer. Den första nivån innebär kostnadsansvar för Vattenfalls med E.ON gemensamt ägda kärnkraftsbolag i Tyskland. Därefter blir Vattenfall Europe ansvarigt tillsammans med E.ON:s moderbolag. Först därefter träder Vattenfall AB in. I praktiken är det därmed ytterst osannolikt att Vattenfall AB skulle bli skadeståndsskyldiga. Det finns dessutom möjlighet att säga upp avtalet när som helst och därmed stannar ansvaret i Tyskland.

För vidare information, kontakta
Erik von Hofsten, presschef Norden, telefon 070-559 5484.

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Pressmeddelandet som pdf

Ladda ner