Pressmeddelande | 2011-04-01 | 08:00

Vattenfall: El klarar 90 procent av alla körsträckor

En laddhybridbil klarar enkelt det dagliga körbehovet. Nio av tio körsträckor skulle kunna köras med enbart el. Det framgår av den färska rapporten ”Att köra en laddhybrid”, som Vattenfall nu redovisar. Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från det senaste årets testkörningar, där vanliga familjer provat att leva med en laddhybrid.

Ett av världens största testkörningsprojekt med laddhybrid är nu avslutat. 30 svenska familjer har ersatt sin vanliga bil med laddhybriden och varje meter som bilen kört har loggats och analyserats. En av de viktigaste slutsatserna är att en överlägsen majoritet av testperiodens totala körsträckor understeg 30 kilometer och därmed skulle kunna genomföras på enbart el.

I nio fall av tio då testpersonerna har satt sig i bilen har det varit för att köra kortare sträckor än 30 km, sträckor som alltså kan köras med enbart el som drivmedel. Vattenfalls och Volvos laddhybrid som kommer ut på marknaden 2012 har en räckvidd på upp till 50 km på el, säger Johan Tollin, Vattenfalls projektledare för samarbetsprojektet med Volvo Personvagnar och ETC AB.

Laddhybriden som togs fram i testprojektet är en prototyp som la grunden till beslutet om den Volvo V60 Plug-in Hybrid som Vattenfall och Volvo visade på Genève-mässan i mars, och har därmed inte lika höga prestanda. Men trots det ger testprojektet svar på viktiga frågeställningar, bland annat i vilken grad laddhybrider kan fylla en roll som familjebil.

– Resultaten visar att laddningsmöjligheter i hemmet och på arbetsplatsen är tillräckligt för att täcka det vardagliga körbehovet, som att åka till arbetet, hämta och lämna barn, åka och handla med mera. Så behovet av utökad infrastruktur för laddning av laddhybrider är begränsat. Framförallt visar projektet att laddhybriden helt kan fylla den konventionella bilens roll samtidigt som el ersätter större delen av det fossila bränslet, säger Johan Tollin.

Under den totala testperioden utfördes 59 procent av laddningarna i hemmet och 25 procent på arbetsplatsen. Endast sju procent har genomförts via andra laddplatser.

För vidare information, kontakta:
Erik Sundström, kommunikationsansvarig Vattenfalls Elbilsprogram
Mobil: 070-395 33 95
erik.sundström@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ned pressmeddelandet (PDF124 kB)