Pressmeddelande | 2008-11-25 | 17:51

Vattenfall emitterar obligationslån på 1,5 miljarder EUR

Vattenfall har idag emitterat två företagsobligationer på euromarknaden om totalt 1,5 miljarder EUR genom koncernens internbank Vattenfall Treasury AB. Obligationerna har en löptid på fem respektive tio år och lånesumman uppgår till 850 MEUR respektive 650 MEUR.

– Med dessa transaktioner vill vi utnyttja rådande ”fönster” på kreditmarknaden för att i förväg finansiera en stor del av nästa års beräknade lånebehov, säger Johan Gyllenhoff, Group Treasurer och VD för Vattenfall Treasury AB.

Emissionen mötte stark efterfrågan från investerare och obligationerna blev nästan fyra gånger övertecknade.

Fakta om obligationerna

Löptid: 5 år; 10 år
Förfallodag: 2013-12-05; 2019-01-31
Belopp: 850 MEUR ; 650 MEUR
Räntekupong: 5,75%; 6.75%
Spread i förhållande till mid-swaps: 230; 280
ISIN-kod: XS0401892038; XS0401891733
Notering: London; London
Joint book runners: Barclays Capital, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland, Société Générale.

Detta är första gången sedan 2005 som Vattenfall gör en publik emission på obligationsmarknaden.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Klaus Aurich, chef Investor Relations, Vattenfall AB, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner