Pressmeddelande | 2008-07-25 | 11:44

Vattenfall Europe contacts potential investors for its German high voltage grid

Vattenfall Europe AG, Vattenfalls tyska dotterbolag, kommer de närmaste dagarna att kontakta potentiella investerare till stamnätsoperatören Vattenfall Europe Transmission GmbH. Bakgrunden till detta beslut har formats av den politiska debatt som nu har pågått i månader och som gäller den äganderättsliga uppdelningen av kraftproducenter och högspänningsnät.

– Vi har noga studerat alla alternativ de senaste månaderna och har kommit till slutsatsen att en försäljning av vårt högspänningsnät till en seriös och finansiellt stark investerare kan vara en klok lösning, förklarar Tuomo Hatakka, chef för Vattenfall Europe.

– Vi tar vårt ansvar gentemot samhället på allvar. Tre kriterier kommer att tillämpas på var och en av de potentiella investerarna. De måste ha en långsiktig inriktning, säkerställa betydande investeringar i en fortsatt nätutbyggnad samt främja en europeisk integration av elmarknaden genom att även i fortsättningen garantera nättillgång på lika villkor för alla. Det är av största intresse för Vattenfall att dessa kriterier uppfylls, eftersom systemets stabilitet och dess fortsatta utbyggnad är förutsättningar om vi ska kunna fortsätta att överföra elektricitet från våra kraftverk till systemet och tillhandahålla tillförlitliga leveranser till våra kunder.

De potentiella investerarna kommer att få möjlighet att lämna in preliminära anbud på grundval av ett konfidentiellt informationspaket. En mindre grupp anbudsgivare får sedan möjlighet att gå igenom detaljerad dokumentation om Vattenfall Europe Transmission GmbH (due diligence). Denna utgör grunden för de bindande anbud som sedan lämnas in. Blir försäljningen av, är avsikten att affären ska vara genomförd senast till halvårsskiftet 2009.

Vattenfall assisteras i denna affär av Citigroup, som även kommer att fungera som direktkontakt för potentiella investerare.

Detaljerad information om elnät och nätförsäljning har publicerats av Vattenfall Europe på webbplatsen www.vattenfall.de/stromnetzfakten (på tyska).

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Steffen Herrmann, Media Relations, Vattenfall Europe AG
Tel. +49 30-8182 2321
E-post: msteffen.herrmann@vattenfall.de
Pressjour Sverige: 08-739 50 10

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

www.vattenfall.de/stromnetzfakten (tyska) (nytt fönster)